Nyheter

Mångmiljonsmäll för JM står fast

JM gjorde sig skyldigt till skatteflykt i en rad fastighetsaffärer 2008 och därför ska nekas avdrag med över en halv miljard kronor. 
Kammarrättens dom står därmed fast, eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte prövar målen. 

Skatteverket yrkade med stöd av lagen om skatteflykt att JM AB  vägras avdrag om 522 613 462 kronor avseende nedskrivning av aktier i ett dotterbolag vid 2009 års taxering.
De fick rätt i både förvaltningsrätten och kammarrätten, två domar nu som står fast efter att Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte pröva målen.

I transaktionerna har koncernbolag använts för underprisaffärer i ett flertal led.
Enligt JM har skatteförmånen bara varit en del av syftet.