Nyheter

Mångmiljonsmäll för skatteflykt

Staffan Påhlsson, fastighetsägare i Laholm samt vd och koncernchef i Bravida, upptaxeras med mångmiljonbelopp för inkomster som han har plockat ut i form av utdelning i peruanska bolag.

Kammarrätten går på Skatteverkets linje och betraktar uppläggen som skatteflykt. Enligt Skatteverket ska Påhlsson ha gömt undan nära 8,2 miljoner kronor i Peru, pengar som han nu måste beskatta hemma i Sverige.

När ärendet prövades av förvaltningsrätten 2011 förlorade Skatteverket. Skatteverket överklagade till Kammarrätten i Göteborg, som nu har kommit med sin dom. Kammarrätten bifaller Skatteverkets överklagande och beslutar, med tillämpning av skatteflyktslagen, att Staffan Påhlsson vid 2007 års taxering ska beskattas för inkomst av kapital med 8139 072 kronor. Avräkning ska göras för den skatt Staffan Påhlsson erlagt i Peru.

Enligt Skatteverket tog Påhlsson och två kompanjoner ut 30 miljoner kronor från sin svenska verksamhet via bolag i Peru, utan att skatta i Sverige. Det handlar om fastighetesäffärer som Staffan Påhlsson gjort vid sidan av sitt uppdrag i Bravida. Trion anklagas för att ha använt det så kallade ”Peru-upplägget”, en form av skatteplanering som varit möjlig på grund av ett kryphål i det gamla skatteavtalet.

Parterna i målet är överens om att bestämmelserna i skatteavtalet med Peru leder till att inkomsten endast ska beskattas i Peru, där skattesatsen uppgår till 4.1 procent. Skatteverket gör dock gällande att Staffan Påhlsson trots det ska beskattas för utdelningen i Sverige med stöd av bestämmelserna i skatteflyktslagen.

Staffan Påhlsson anser att skatteflyktslagen inte kan tillämpas. Han har tidigare sagt till Hallandsposten att han ”inte undanhållit några pengar över huvud taget, utan deklarerat utdelningen på precis det sätt man ska göra”.

Domen har inte vunnit laga kraft ännu. Från och med delgivning har parterna två månader på sig att överklaga.