Nyheter

Maria Bueno Eriksson, hållbarhetschef, NCC Building Sverige

Maria Bueno Eriksson.

Hur förbereder ni er inför kravet på klimatdeklaration vid årsskiftet?

– Vi har inlett ett stort digitaliseringsprojekt för att på ett bättre sätt kunna samla in och systematisera underlag till deklarationerna för att kunna utföra beräkningar ännu mer effektivt och fortsatt god kvalité. Vi har även satt ett internt krav på att vi från och med 2021 ska göra en klimatberäkning i likhet med klimatdeklarationen på alla våra nybyggnadsprojekt för att samla in frågeställningarna i projektet, vilket vi också gör. Vi har även hållit i en internutbildning för att lära upp fler medarbetare att kunna utföra klimatberäkningar.

Tycker ni att Boverket har varit tydliga med informationen/Har ni genomgått någon utbildning?

– Vi tycker att den information (handboken) som finns på Boverkets hemsida är tydlig och tillräcklig.

Kommer ni att klimatdeklarera själva eller anlita extern hjälp?

– Får vi som byggentreprenör uppdraget från beställare kommer vi deklarera själva.

Har ni investerat i någon programvara för ändamålet?

– Vi har sedan tidigare programvarorna OCLCA och BM

Vad tycker ni om det här initiativet?

– Vi välkomnar initiativ som verkar för en mer hållbar byggbransch och tycker att initiativet är positivt.

Tror ni det finns någon risk att klimatdeklarationen kommer att påverka nybyggnadstakten?

– Vi bedömer inte att det kommer att ha en påverkan på nybyggnadstakten. Att utföra en klimatdeklaration är en mycket lite del av totalkostnaden för ett projekt och borde inte få så stor påverkan.