Nyheter

Marieholmsförbindelsens entreprenader

Marieholmsförbindelsen är en del av det Västsvenska paketet.

I  Marieholmsförbindelsen ingår fyra totalentreprenader. Totalkostnaden för projektet är beräknad till 4,85 miljarder kronor i 2009 års penningvärde.

 

Marieholmstunneln, entreprenad 1

Entreprenaden innefattar en cirka 500 meter lång sänktunnel under Göta älv med anslutande delar. Tunneln, en sänktunnel, kommer att få två tunnelrör, med tre körfält i vardera riktningen.

Tunneln under Göta älv byggs i tre delar i en docka. vid Marieholm. Varje element/tunneldel kommer att vara cirka 100 m långt, cirka 30 m brett och cirka 10 m högt.

Entreprenör: Züblin Scandinavia AB/Boskalis Sweden AB.

Anbudssumma: 1 533 499 000 SEK.

Byggtid: 2014-2020.

Trafikplats Marieholm, entreprenad 2

 Vid Marieholm anläggs en ny stor trafikplats i tre plan där Marieholmsförbindelsen och E45 möts. Trafikplatsen blir fullständig med ramper för alla riktningar mellan Marieholmstunneln, Partihallsförbindelsen och E45.

Entreprenör: Peab Anläggning AB

Anbudssumman: 332 887 000 SEK.

Byggtid: Januari 2014 – hösten 2017.

Trafikplats Tingstad, entreprenad 3

 På Hisingen ansluts Marieholmstunneln norrut mot E6 i Tingstadsmotet och söderut mot Lundbyleden i Ringömotet. Ramper till och från Marieholmstunneln ansluts till E6 vid Tingstadsmotet och mot befintliga ramperna mellan E6 och Norgevägen/Lundbyleden i Ringömotet.

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB.

Kontraktssumman: 621 950 000 SEK.

Byggtid: 2015-2020

Södra Marieholmsbron, entreprenad 4

I huvudentreprenaden ingår bygget av en öppningsbar bro. Den öppningsbara delen av bron är 72 meter lång och har segelfri höjd på cirka 7 meter. Järnvägssträckan är cirka 1,5 kilometer lång.

Entreprenör: Skanska – MTH Marieholmsbron HB, ett konsortium bestående av Skanska Sverige AB och MT HØJGAARD AS.

Kontraktssumma: 790 600 000 SEK.

Byggtid: Byggstart 2014. Marieholmsbron är klar och invigdes i mars 2016.

Källa: Trafikverket