Nyheter

Markanvisningarna halverades 2022

Markanvisning
I Stockholm sjönk markanvisningarna drastiskt under 2022.

Markanvisningstakten halverades för bostäder under 2022 och direktanvisningar har blivit det vanligaste sättet för kommuner att tilldela mark. Stockholms stad redovisar den lägsta nivån sedan 2011. Det visar en helt färsk rapport.

I rapporten ”De fick marken” sammanfattar Markanvisning.se Sveriges kommuners arbete med markanvisningar: vilka aktörer som vinner tävlingarna, vilka som tar hem direktanvisningarna och till vilket pris. Störst framgång under 2022 hade Riksbyggen och JM med de helägda dotterbolagen Seniorgården och Borätt, samt arkitektbyrån Kaminsky.

– Vi följer alla aktörers hit-rate i markanvisningstävlingar och det är ovanligt att befinna sig högt på topplistan utan att också ha förlorat en del. Att samarbeta med rätt aktörer i rätt kommun, som kanske tidigare haft framgång lokalt, är en nyckel till framgång, säger Johan Brisvall, vd för Markanvisning.se.

Vikande marknad

Sett till hela Sverige minskade antalet markanvisningar med cirka 30 procent jämfört med 2021. Antalet markanvisade bostäder halverades och över hela landet syns en dalande trend för markpriser. Stockholm har landets högsta markanvisningsmål, men det nåddes bara till 44 procent. Trots det har Stockholm högst markanvisningstakt av samtliga kommuner. På andraplats hamnar Skellefteå och Göteborg och Malmö återfinns på delad tredjeplats.

– Valåret samt stigande räntor och materialpriser har tydligt påverkat markanvisningsarbetet. Intresset för projekt med färdiga byggrätter och gårdagens markpriser är iskallt medan projekt längre från genomförande är intressanta för marknaden. Vi ser också att kommuner i större utsträckning avbryter markanvisningsavtal och att byggaktörer lämnar tillbaka markanvisningar, säger Johan Brisvall och fortsätter:

– Effekterna av det här kommer påverka hela landet. Den minskade byggtakten skapar utmaningar för kommunernas långsiktiga arbete med bostadsförsörjning och tillväxt.

Av beslutade markanvisningar under 2022 var hela 60 procent direktanvisningar, vilket kan ses som ytterligare en effekt av en vikande marknad.

– Dokumenterad genomförandeförmåga går före högsta pris. Det är mönster vi har sett tidigare i osäkra skeden. Det är ett förhållandevis effektivt arbetssätt, men baksidan är den bristande transparensen.

FAKTA: Markanvisningsåret 2022

På delad första plats över vilka aktörer som fick marken 2022 kom Riksbyggen och JM tillsammans med sina helägda dotterbolag Seniorgården och Borätt (fem markanvisningar vardera). På andra plats, med fyra markanvisningar, kom Nordr och Skanska och bronsplaceringen gick till Contractor, Ekeblad Bostad, Granitor, Hemsö, HSB, KlaraBo, OBOS och SBB med Sveafastigheter (tre markanvisningar vardera).

Mest framgångsrika arkitekter i markanvisningstävlingar var Kaminsky Arkitektur, med 8 vinster. Med 5 vinster och en delad andra plats kom Arkitema och Krook & Tjäder. På tredje plats kom bsv arkitekter & ingenjörer, Fojab, Liljewall, LINK Arkitektur, Utopia, White Arkitekter samt Wingårdhs.

Det högsta markpriset för flerbostadshus var på 31 000 kr/kvm ljus BTA i Traneberg i Stockholm, en direktanvisning till Anders Bodin Fastigheter. På andra plats låg Bonava med 28 026 kr/kvm ljus BTA i Sickla, en markanvisning som föregåtts av ett anbudsförfarande. Högsta pris för radhus var 35 750 kr/kvm ljus BTA, också det en anbudsanvisning i Fiskebäck i Göteborg, som vanns av Riksbyggen.

Stockholms stads markanvisade 2022 4 379 bostäder, vilket är den lägsta takten sedan 2011. Målet att anvisa 10 000 bostäder under 2022 nåddes till 44 procent. Under 2021 nåddes målet, med 10 414 markanvisade bostäder totalt. Stockholm hade trots detta högst markanvisningstakt av samtliga kommuner under 2022 (52 markanvisningar), där Skellefteå landar på en andraplats (15 markanvisningar) och Göteborg och Malmö på delad tredjeplats (12 markanvisningar).