Byggmaterial

Marknadsplats i nytt samarbete

Bo Öhlén, Partneransvarig Tørn Sverige .

Marknadsplatsen Tørn, som saluför överskottsvaror inom byggvaruhandeln, startar samarbete med ännu en stor aktör. Det är K-Bygg som nu kommer ansluta till webbutiken.

K-Bygg bygghandel finns idag med 51 försäljningsställen på drygt 40 olika orter från Storuman i norr till Vetlanda i söder. K-Bygg är en del av handelskoncernen Kesko som är en av Europas största handelskoncerner. Kesko sysselsätter cirka 45 000 anställda i 1800 butiker i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen. –

– I alla branscher finns varor som av olika anledningar inte säljs, tyvärr är det så även i vår. Det är en utmaning som vi har försökt lösa länge, eftersom det är ett stort miljöproblem att varor produceras, transporteras över stora avstånd och sedan blir stående oanvända här på vårt lager, säger Erik Öhlin, COO K-Bygg.

Nu agerar han och K-Bygg AB genom att börja sälja överskottsvarorna på en marknadsplats som är öppen för alla professionella säljare av byggmaterial. Tørn är mycket glada att ytterligare en kedja ansluter sig till marknadsplatsen.

– Att även K-Bygg AB ansluter sig till tjänsten ökar värdet av tjänsten ytterligare för alla parter. Ju fler säljare och varor det finns på torn.se ju flera köpare kan vi attrahera. Genom det bidrar vi i ännu större grad med att minska svinn i branschen, säger Bo Öhlén, Partneransvarig Tørn Sverige.