Nyheter

Massflykt från facket

Under det senaste året har den fackliga organisationsgraden sjunkit med fem procentenheter. Störst är raset för Byggnads.

Forskaren Anders Kjellberg visar sjunkande siffror, från 77 till 72 procent — samma nivå som för 35 år sedan. Störst är raset för Byggnadsarbetareförbundet, skriver Dagens Nyheter.

Ordföranden Hans Tilly känner igen raset från 1980-talets högkonjunktur. När lågkonjunkturen sedan kom fick Byggnads 20 000 nya medlemmar, säger han till DN.