Nyheter

”Måste fokusera på våra stora projekt”

Prime Living avyttrar fastigheter i både Karlstad och Sollentuna. Försäljningarna ska bidra positivt till koncernens likviditet och till en fortsatt positiv utveckling av koncernens övriga projekt.

– Vi behöver koncentrera styrkorna och fokusera på våra stora projekt, säger Hans Sandén, VD och Koncernchef.

Det First North-listade studentbostadsbolaget Prime Living meddelar att bolaget beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 till försäljning. ”I Prime Livings fastighetsportfölj är Karlstad inte en ort där vi avser att fortsätta utveckla studentbostäder”, skriver Prime Living i ett pressmedelande.

Fastigheten som förvärvades 2010 omfattar en tomtyta på 10 367 m2. På denna finns 140 studentlägenheter inflyttade under åren 2011-2015.

– Det här projektet är en udda fågel för oss. Det är lite för litet och ligger inte geografiskt rätt för oss, säger Hans Sandén, vd och koncernchef på Prime Living.

Även fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna, kommer att läggas ut till försäljning. Fastigheten, som förvärvades 2015, omfattar en tomtyta på 5 156 kvadratmeter. 

– Det här är också ett lite udda projekt. Vi måste koncentrera oss på våra stora projekt, det i Spånga där vi bygger 1140 studentlägenheter och ett nytt projekt i Dublin där vi också ska bygga studentlägenheter enligt vårt modulkoncept.         

”En försäljning kommer att bidra positivt till koncernens likviditet och bidra till en fortsatt positiv utveckling av koncernens övriga projekt”, skriver Prime Living, som tidigare redovisat förluster i projektet Ferdinand i Spånga. 

I rapporten för det andra kvartalet framkom det att Spånga-projektet väntas överskrida budgeten med 23 procent eller dryga 50 miljoner kronor. Efter bolagets halvårsrapport rapporterade Nyhetsbyrån Direkt att Prime Living, till 

följd av projektförseningar och budgetöverskridande, kan komma att stå inför en situation där de saknar likvida medel om inte bolaget finner ny finansiering före årsskiftet.
– Vi behöver nu koncentrera styrkorna och fokusera på våra stora projekt. Spånga är vårt hittills största projekt och då behövs en kraftsamling, säger Hans Sandén.

JLL Capital Markets har fått uppdraget att för Prime Livings räkning genomföra försäljningen av Sjöstjärnan 2.