Nyheter

Mats Paulsson lämnar styrelsen – får ny hedersroll

Mats Paulsson lämnar styrelsen i Peab. Här tillsammans med sonen Fredrik Paulsson, som föreslås bli omvald styrelseledamot i Peab. Foto: Susanne Bengtsson

 

Mats Paulsson, en av Peabs grundare, lämnar styrelsen efter att ha varit med allt sedan starten 1959. Styrelsen har beslutat att utse Mats till hedersordförande på årsstämman. 


Valberedningen för Peab AB föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Paulsson, Malin Persson, Karl-Axel Granlund, Liselott Kilaas, Lars Sköld, Kerstin Lindell och Anders Runevad samt nyval av Magdalena Gerger. Mats Paulsson och Göran Grosskopf har båda av åldersskäl avböjt omval. Det framgår av ett pressmeddelande.
Anders Runevad föreslås väljas som styrelseordförande. Anders Runevad, med lång erfarenhet från ledande positioner inom bland annat telekom och vindkraft, utsågs till styrelseledamot i Peab i samband med årsstämman 2020.

Magdalena Gerger är idag vd och koncernchef för Systembolaget. Magdalena har lång internationell erfarenhet från bland annat industri och handel.

Mats Paulsson, en av Peabs grundare, lämnar styrelsen efter att ha varit med allt sedan starten 1959. Styrelsen har beslutat att utse Mats till hedersordförande i anslutning till att han lämnar styrelsen i samband med årsstämman. Rollen som hedersordförande är inte en styrelseroll utan är en roll där han kan fortsätta att stödja styrelse och ledning på ett informellt sätt.

– Det är med stor ödmjukhet jag vill tacka såväl Göran som Mats för deras insatser och stöd till styrelse och ledning i Peab. Deras betydelse för Peabs utveckling går inte att överskatta. Jag är också mycket glad att Anders accepterat att bli föreslagen som styrelsens ordförande och Magdalena som ny styrelseledamot, säger Ulf Liljedahl, valberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Peab AB. Stämman kommer att hållas i Grevie den 6 maj 2021.

Valberedningen består av dess ordförande Ulf Liljedahl (AB Axel Granlund), Mats Rasmussen (Ekhaga Utveckling AB), Malte Åkerström (Mats Paulsson) och Göran Grosskopf (styrelsens ordförande).