Nyheter

Max IV – ett projekt med många utmaningar

Den gigantiska forskningsanläggningen Max IV i Lund börjar nu ta form. I dagarna avslutas första etappen – en 420 meter lång och tio meter bred tunnel med tillhörande byggnader. Inne i tunneln byggs linjäracceleratorn där elektroner ”skjuts” ur en elektronkanon och accelereras upp till nära ljusets hastighet.

Imtech VS-teknik AB (tidigare NVS) svarar för VS-sprinkler- och processinstallationerna i den högteknologiska anläggningen och har även ansvarat för projekteringen. Imtech Ventilation (tidigare Sydtotal) är ventilationsentreprenör. Byggherre är Fastighetsbolaget ML4, som ägs gemensamt av Peab och Wihlborg.

– Ett oerhört komplext projekt med många invecklade installationer och nya utmaningar varje dag, berättar Imtech VS-tekniks projektledare Krister Andersson. Vi måste vara mycket flexibla och ständigt beredda på nya lösningar.

Max IV började byggas 2010. Hittills har runt 250 man arbetat med anläggningen. En siffra som kommer att stiga till runt 500 personer under den mest intensiva fasen.

– I dagsläget har Imtech runt 25 kvalificerade montörer på plats och vi kan komma att behöva sätta in lika många till när den andra etappen med lagringsringarna tar fart på allvar, berättar Krister. Det handlar om många kilometer rör som ska monteras.

Max IV har två lagringsringar – en med en omkrets på 96 meter och en med en omkrets på 528 meter, större än Colosseum i Rom. Med hjälp av magneter styrs elektronerna runt i lagringsringarna. När elektronerna böjs sänder de ut synkrotonljus med vars hjälp forskarna kan studera hur materien är uppbyggd, molekyl för molekyl, atom för atom.

Utmaningarna i projektet är stora, inte minst de extrema kraven på vibrationsdämpning. Logistiken är en annan utmaning. Peab har byggt upp en särskild logistikavdelning för att hantera materialtransporterna.

Max IV är oerhört känsligt för vibrationer och buller. Den tunga trafiken på E22 alldeles intill är en av vibrationskällorna som måste klaras av. Inne i anläggningen finns pumpar till kylsystemet, fläktar och rör som måste vibrationsdämpas. För att minska vibrationerna i marken omges Max IV av ett ”våglandskap”.

Med hjälp av schaktmassor har man skapat kullar runt anläggningen.

När första etappen är avslutad börjar monteringsarbetet i lagringsringarna med angränsande byggnader och utrymmen. Till sist byggs ett besökscentrum och kontor. I oktober 2015 ska allt vara klart.