Nyheter

Med människan och miljön i fokus

Foto: Åke E:son Lindman

Skanskas nya Malmökontor i Hyllie präglas av den danska arkitekten Henning Larsens nordiska och stilrena uttryck. Inredningen talar samma språk med högkvalitativa och hållbara material. Takträdgård och gröna tak med bikupor bidrar till arbetsmiljön och den biologiska mångfalden.

Det var i somras som Skanskas regionkontor Klipporna stod klart i Hyllie och cirka 320 medarbetare kunde flytta in. Byggvärlden har gått husesyn i det nya kontoret, där Skanska har kunnat minska sin yta med cirka 30 procent jämfört med tidigare.
Den danska arkitekten Henning Larsen har ritat den vita, klippformade byggnaden, som har ett tydligt nordiskt uttryck.
– Det är ett stilrent hus med ett fantastiskt ljusinsläpp. Vi brukar tala om vikten av att utnyttja dagsljuset, så det är vi mycket nöjda med, säger Cecilia Molvin på Skanska.

Direkt i entrén är intrycket välkomnande och trivsamt med en öppen lounge, reception och restaurang.
– Det är liv och rörelse, stora fönster ut mot gatan och vi har också Skanskas Nya Hem-butik i bottenplan. Ett vackert, slipat betonggolv passar in i profilen och inredningen följer det nordiska och gedigna med högkvalitativa, hållbara material.

Tema arkitekter har ansvarat för projekteringen och Fojab har varit hyresgästens arkitekt.
– Vi har använt få, men väl utvalda material. Det är mycket ljusa träslag i möblerna som matchar väggpanelerna och golvet i ask som bland annat finns på konferensavdelningen högst upp i huset.

Linne och ull återfinns bland textilierna, berättar Lisa Mannheimer arkitekt på Fojab. Det har varit ett genomgående grönt tänk i projektet, där en stor del av befintliga möbler har kunnat återanvändas.
– En bit in i projektet bestämde vi oss för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det ger oss mer effektiva och flexibla lokaler som tål att växa i samtidigt som medarbetarna kan välja en arbetsmiljö som passar behovet för stunden. Vi har många som jobbar mycket ute i projekt och behöver en bas där de känner tillhörighet, säger Cecilia Molvin.

Varje avdelning har sin hemmazon, men kan välja att sätta sig vart som helst på de fem kontorsplanen, vilket underlättar möten över avdelningsgränserna.
– Vi har en gemensam restaurang i bottenplan där vi också äter medhavd mat, just för att få en naturlig mötesplats. I hemmazonerna finns pentry och kaffestation, där vi också har förlagt de personliga förvaringsskåp. Det blir lätt en högre ljudnivå vid skåpen så de passar vid en mer social del.

Det gjordes en beläggningsstudie och man anordnade också workshops för att komma fram till vilka miljöer som behövdes i det aktivitetsbaserade konceptet.
– Många enheter arbetar ganska lika, fast man inte kan tro det. Vi behöver någonstans att kolla mailen innan vi går i på ett möte, arbetar tillsammans i projekt, behöver läsa in oss på ett material i avskildhet och vi har medarbetarsamtal.
Det finns många rum för både möten och arbete, men också soffor med höga ryggar som ger avskildhet i den öppna lösningen.

– Vi har också ett gemensamt bibliotek på plan fem som liknar en läsesal där ljudvolymen ska hållas låg, berättar Cecilia Molvin.
Biblioteket saknar helt dataskärmar, men i övrigt är lokalerna tekniktäta med till exempel smartboards vid vissa mötes- och arbetsplatser som gör det möjligt att spara ned mötesanteckningar digitalt.

– Färgskalan är blågrön, i linje med Skanskas profilfärger och det passade bra när vi skulle återanvända befintliga möbler, säger Lisa Mannheimer.
Skanska har minskat sin yta med cirka 30 procent jämfört med tidigare.

– Vi trivs väldigt bra och ser fram emot den fortsatta utvecklingen i Hyllie som vi vill vara en del av med den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet som präglar stadsdelen, säger Cecilia Molvin.
En av husets gröna kvaliteter är takträdgården och dess gröna tak med bikupor som bidrar till arbetsmiljön och den biologiska mångfalden. Huset är det första av tre huskroppar som kommer att ligga runt en innergård med lummig grönska.

Om Klipporna

• Skanskas nya regionkontor i Malmöstadsdelen Hyllie består av cirka 6 000 kvadratmeter fördelat på sju våningsplan.
• Med ett genomgående grönt tänk, smarta och flexibla lösningar och människan i fokus har man skapat en attraktiv mötesplats för hela Skanska.
• Miljöcertifiering: LEED platinum.
• Arkitekt: Henning Larsen Arcitects (huset), Tema (projektering) och Fojab (hyresgästen Skanska).
• Takträdgård och gröna tak med bikupor bidrar till arbetsmiljön och den biologiska mångfalden. • Det finns också cykelparkering, omklädningsrum och duschar i huset.