Krönikor & Debatt

Med ökad kunskap kommer fler att välja trä

Helene Hellmark Knutsson, ordförande i Trästad Sverige, landshövding i Västerbottens län Janet Ågren, vice ordförande i Trästad Sverige, kommunalråd i Umeå kommun.
Helene Hellmark Knutsson, ordförande i Trästad Sverige, landshövding i Västerbottens län Janet Ågren, vice ordförande i Trästad Sverige, kommunalråd i Umeå kommun. Foto: Trästad

Trä är utan tvekan ett konkurrenskraftigt byggnadsmaterial när det gäller kvalitet, estetik, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Med mer kunskap och samverkan mellan aktörer skulle trä bli förstavalet för ännu fler än i dag, skriver Helene Hellmark Knutsson, ordförande i Trästad Sverige och landshövding i Västerbottens län, tillsammans med Janet Ågren, vice ordförande i Trästad Sverige och kommunalråd i Umeå kommun.

Efterfrågan på hållbara bostäder och lokaler ökar. Byggprocessens klimatpåverkan har fått stor uppmärksamhet och därmed också insikten om att material- och systemval har stor betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser. Kortare byggtider blir allt viktigare när bostadsbehovet är stort och byggbranschen behöver ställa om till mer resurseffektiva processer.

En av de absolut största utmaningarna i den pågående omställningen är att skapa och utveckla hållbara, attraktiva och inkluderande livsmiljöer. Att åstadkomma detta är en komplex utmaning där olika aktörer behöver jobba ihop.

Lämpligt för påbyggnader

Träbyggande är en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande. Trä binder koldioxid och en ökad användning av trä kommer att starkt bidra till Sveriges minskade koldioxidutsläpp och målet om koldioxidneutralitet 2050. Träbyggsektorn har även kommit långt när det gäller resurseffektiva processer genom industriellt byggande som avsevärt kortar ner tiden på byggarbetsplatsen då husen bara behöver monteras. Träets lägre vikt gör det också lämpligt till påbyggnader.

Samtidigt vet vi att byggprocessen är komplex och att man måste ta en rad olika hänsyn för att hitta den bästa lösningen i varje projekt. Det är positivt att företag som baserar sin produktion på stål och betong också arbetar för en minskad klimatpåverkan. Betong ska användas där det passar bäst och stål där det passar bäst, men vi är övertygade om att mer kunskap om trä, oftare än i dag skulle göra trä till förstavalet.

Trästad vänder sig nu till kommuner och regioner

Föreningen Trästad Sverige har funnits i mer än tio år och arbetar för att sprida kunskap och inspiration för ett ökat hållbart byggande. Föreningen samlar ett stort antal kommuner och byggföretag och har ett nära samarbete med Rise.

Vi går nu in i en ny fas där vi särskilt vänder oss till kommuner och regioner samtidigt som vi bygger upp ett branschråd med företrädare från näringslivet och lärosäten. Branschrådet blir en arena där Trästads medlemmar kan möta näringslivet och tillsammans arbeta för att utveckla och sprida kunskap kring byggande i trä. Vi har skapat regionala noder som vi fortsätter att utveckla och vi arbetar tillsammans med New European Bauhaus. Vårt fokus är: samhällsbyggande, cirkularitet, klimatneutralt byggande och industriell utveckling.

Tradition av träbyggande

I Sverige har vi en lång tradition av att bygga hus i trä och idag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på nästan 20 procent.

Intresset fortsätter att öka och med avstamp i den positiva utvecklingen vill vi i Trästad bjuda in fler aktörer i ekosystemet som kan bidra till ökad kunskap, samverkan och utveckling av både svenskt och europeiskt trähusbyggande.

/Helene Hellmark Knutsson,
ordförande i Trästad Sverige, landshövding i Västerbottens län
Janet Ågren,
vice ordförande i Trästad Sverige, kommunalråd i Umeå kommun