Bolag

Med siktet inställt på att växa i Norden

Mats Norberg, vd för Swerock Norden. Foto: Swerock

Som tidigare divisionschef för NCC:s grundläggningsverksamhet i Norden ska Mats Norberg nu bygga upp en tydligare struktur även för Swerock Norden. Tanken är att även växa i grannländerna.
– Vi är ganska investeringstunga, säger Swerocks nye vd.

Som ny vd för Peab-bolaget Swerocks nordenverksamhet hade det optimala förstås varit att besöka verksamheterna i Norge och Finland. Men det har pandemin förhindrat, till viss del.

– Även om jag tillträdde som vd vid årsskiftet så började jag på bolaget redan i september och hann då som tur var att resa runt lite innan pandemin förvärrades. Men jag skulle vilja ha gjort fler besök, säger han.

Mats Norberg kommer senast från NCC:s grundläggningsverksamhet Hercules, som nyligen har gått igenom den process som Swerock har framför sig.

– På NCC och Hercules byggde vi upp en nordisk struktur och det är ju precis den resan som Swerock ska göra nu. Sen har vi den skillnaden att jag tidigare har jobbat med Sverige, Norge och Danmark. Nu blir det i stället Sverige, Norge och Finland. Ytterligare en skillnad är att Swerock är betydligt större.

Vad kan du berätta om denna nordiska satsning som Swerock nu gör?

– Swerock har ju funnits i nämnda nordiska länderna en tid, men inte haft någon tydlig struktur. Nu ska vi bli mer av ett nordiskt bolag och det gör vi genom att etablera ett Nordenbolag som omfattar mig och några stabsroller. Varje land har sitt bolag med sin vd och dessa finns även med i en nordisk ledningsgrupp där vi ser allt i ett större perspektiv i syfte att samarbeta mer.

Vilka fördelar tror ni att ni drar av detta?

– Vi får se lite, vi har relativt stora verksamheter i alla länder där Sverige är störst. Men vi gör i princip samma saker i länderna och jobbar snarlikt, men inte helt lika, där kan vi ta hjälp av varandra. Vi är också ganska investeringstunga, där kan vi hjälpa varandra över landsgränserna. Målsättningen är att växa mer i de andra nordiska länderna så att vi blir etablerade och kända varumärke även där. Bland annat genom att etablera vår ECO-Betong och ECO-Ballast som vi jobbar med i Sverige. I dagsläget är inte ambitionen att jobba mot Danmark, men om vi ser att det finns en marknad så är vi öppna för det.

Swerocks hållbarhetsarbete bygger på att minska koldioxidavtrycket och att jobba mer cirkulärt med återvunnet material, där till exempel ECO-Ballast är en produkt.

– Det är ju inget fel på materialet som vi har använt en gång, som grus, sten, betong och asfalt. Vi jobbar även med en omställning till en fossilfrifordonsflotta, bland annat har vi ett samarbete med Volvo när det gäller eldrivna lastbilar där vi har några prototyper på test i vår verksamhet. Vi har även ett 15-tal hybridbetongbilar och så väntar vi på en leverans av ett 10-tal hybridbetongpumpar.

Miljöbetong

Swerock tillverkar sin egen ECO-Betong där man ersätter delar av cementen med egna produkten Merit, ett bindemedel som tillverkas av masugnsslagg från SSAB:s verksamhet. Tillverkning av Merit sker vid dotterbolaget Swecems anläggning i Oxelösund.

– Ett exempel där vi använder ECO-Betong nu är vid ett projekt i Småland där flera Peab-bolag är involverade. Det är riksväg 23 mellan Huseby och Marklanda och förutom vägsträckan omfattar projektet även ett antal broar. I samarbete med Trafikverket har man kommit fram till att öka inblandningen av slagg, vilket gör betongen än mer hållbar. Här har vi använt en speciell betongblandning med 50 procent tillsatt slagg. Men det handlar också om att kunderna ska vilja köpa vår ECO-Betong, vilket inte alltid är självklart. Sen finns det även regelverk att förhålla sig till hur mycket slaggprodukter man får blanda in.

Av det 60-talet betongfabriker som Swerock förfogar över i Norden är det vid den nya anläggningen i Malmö som mest ECO-Betong nu produceras. Malmöfabriken har dessutom en uppvärmning som är helt fossilfri och hela etableringen av anläggningen har präglats av att den ska vara så miljöanpassad som möjligt, till exempel användes så lokala leverantörer som möjligt vid uppbyggnaden av fabriken. Även om man i dag till viss del blandar upp cementen så är behovet av råvaran fortfarande stort.

Hur berörs ni av Cementas verksamhet i Slite?

– Det är viktigt för oss vad som händer hos Cementa. Vi följer det noga och nära. Vi har ju vår egen Merit-produkt, men det ersätter inte all cement. Vi arbetar även med egen import som komplement, men det kommer heller inte att kunna ersätta allt på kort sikt. Det är viktigt för oss och för branschen att det går bra för Cementa och att de får fortsätta sin verksamhet.

Swerock ingår i Peabkoncernen, frågan är om man som anställd är en Swerockare eller en vanlig Peabanställd?

– Jag skulle nog säga att man känner sig som en Swerockare. Jag upplever en väldig stolthet i att jobba här. Sen är man ändå mycket medveten om att man är en del av Peab. Det är också något man är stolt över, vi tillhör Peabkoncernen som äger Swerock till 100 procent.

Swerock är en stor aktör på marknaden med omkring 1 300 anställda. Omkring 20-30 procent av produkterna och tjänsterna levereras till Peabkoncernen, resten går till externa projekt, enligt Mats Norberg.

– Vi har varit involverade i ett annorlunda projekt i Dalälven där vi har bidragit med stenar som lämpar sig bra för lekande lax och havsöring i älven. Det var väldigt lyckat och det är roligt när man även kan bidraga till sådana projekt.