Medelpriset för en bostadsrätt 1,35 miljoner kronor – statistik från SCB

Medelpriset för en bostadsrätt 1,35 miljoner kronor – statistik från SCB
Under 2011 såldes det drygt 92 000 bostadsrättslägenheter till ett genomsnittspris av 1,35 miljoner kronor.
Under 2011 såldes det drygt 92 000 bostadsrättslägenheter till ett genomsnittspris av 1,35 miljoner kronor. Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt steg med nästan 3 procent under 2011 jämfört med 2010.

Under 2011 såldes det bostadsrättslägenheter till ett värde av 125 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 129 miljarder året innan. I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 99 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 80 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 76,5 miljarder, medan den var 13,6 respektive 9,1 miljarder kronor i Stor-Göteborg och Stor-Malmö.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2918″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”332″,”width”:”468″}}]]
Bostadsrätter säljs oftare än småhus

Under 2011 var antalet försäljningar av bostadsrätter drygt 5 procent färre jämfört med 2010, men i förhållande till 2000 var antalet försäljningar 28 procent fler. Av samtliga försäljningar som genomfördes under 2011 återfinns mer än hälften i något av de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö).

Information om landets bostadsbestånd i kombination med information om de bostadsrätter och småhus med äganderätt som sålts visar att bostadsrätter omsätts oftare än småhus. För småhus med äganderätt var antalet marknadsmässiga köp näst intill oförändrat under 2011 jämfört med 2000.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2919″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”302″,”width”:”468″}}]]
Stora regionala skillnader i medelpris

Medelpriset för en bostadsrättslägenhet var 1,35 miljon kronor under 2011. Mellan åren 2000 och 2011 har medelpriset för bostadsrätter ökat varje år med undantag av 2008. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2011 låg på 2,2 miljoner kronor. Näst dyrast var bostadsrätter i Uppsala län med ett medelpris på 1,3 miljoner kronor. Det lägsta medelpriset för en bostadsrätt återfinns i Västernorrlands län, strax över 300 000 kronor.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2920″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”306″,”width”:”468″}}]]

I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2010 och 2011 fördelat på län, storstadsområden, landet i övrigt samt totalt för hela landet.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2921″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”480″,”width”:”404″}}]]

Definitioner och förklaringar

Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i detta pressmeddelande är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Statistiken omfattar således endast ”begagnat” marknaden och inte nyproduktion. Resultaten för år 2011 är beräknade på ett preliminärt material medan siffrorna för år 2010 bygger på ett definitivt material.

Vad omfattar statistiken?

Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten sålts.

Prisjämförelser mellan åren

Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra slutsatser om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Ett kvadratmeterpris går dock inte att beräkna eftersom uppgift om storlek/yta saknas i underlaget. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar mellan åren på lägre regional nivå.

Statistiska mått – medelpris och medianpris

I detta pressmeddelande redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är starkt skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisar vi även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.
Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.
Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Redovisning på lägre regional nivå (kommun eller församling) kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tidsserier för åren 2000-2011 (län, storstadsområden och riket) återfinns i Statistikdatabasen.

 

Relaterade artiklar

”Stabilt resultat i en utmanande tid”
Knapp ökning av konkurser under 2022
Här är de största konkurserna 2022
Bostadspriserna: ”Vi har gått från en ytterlighet till en annan”