Nyheter

Mehmet Kaplan avgår

Efter den senaste tidens kritik har Mehmet Kaplan valt att avgå. Foto: Susanne Bengtsson

Statsrådet Mehmet Kaplan begärt i går att bli entledigad från sitt uppdrag som statsråd på Näringsdepartementet med ansvar för bostads, stadsutveckling och it-frågor. 

Statsminister Stefan Löven beviljade hans begäran, vilket meddelades på en presskonferens.
– Kaplan gör en samlad bedömning att hans agerande i relation till externa, religiösa ohc olitiska organisationer har lett till en diskusison som står i vägen för hans uppgifter som statsråd, och jag delar den bedömningen, sa Löven. 

Han fortsatte:
– Mehmet Kaplan har tagit sig an en av regeringens höst proitoterade frågor – att öka bostadsbyggandet – med ett stort engagemang och vi kan nu se att bostadsbyggandet ökar kraftigt. 

Löven beskrev också Kaplan som en man med humanistiska och demokratiska värderingar. 

Tillförordnat statsråd för boende- och byggnadsfrågor blir finansmarknadsminister Per Bolund, och för övriga frågor som IT- och stadsmiljöutveckling, departementschefen för Näringsdepartementet, Mikael Damberg.