Nyheter

Mer än hälften bokat

Nordbygg 2014 hade drygt 52 000 besökare och 900 utställare.

Nästa Nordbygg arrangeras i april 2016, men redan nu är mer än hälften av monterytan bokad.

I april 2014 intervjuades 580 slumpvis utvalda besökare på Nordbygg, som är norra Europas största mässa för bygg- och fastighetsbranschen.
78 procent av de tillfrågade gav betyget bra eller mycket bra om det totala intrycket av besöket.
46 procent av de tillfrågade var helt säkra på att de knutit nya leverantörskontakter på Nordbygg. Det är en ökning med 50 procent jämfört med 2012.

Nästa Nordbygg går av stapeln i april 2016. Redan nu är 60 procent av monterytan bokad.
– Det är mycket glädjande att intresset är så stort, fast vi knappt börjat med införsäljningen. Nu arbetar vi vidare för att skapa precis den mässa branschen behöver, och dra vårt strå till stacken för att stimulera till möten och affärer, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg, Stockholmsmässan.

Ett sätt är att undersöka vilka krav som kommer att ställas på samhällsbyggare framöver är det rundabordssamtal som genomfördes med ledande branschaktörer i oktober och som spelades in som podcast.
Från och med den 5 november går det att läsa sammandrag eller lyssna på hela rundsbordssamtalet på nordbygg.se. Där finns också mer information om besökarundersökningen.