Mer resurser bör satsas på lärlingslärare

Mer resurser bör satsas på lärlingslärare
En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar på behovet av mer resurser på lärlingslärarna.
Den nya lärlingsutbildningen ska få fler unga i arbete. Men om inte satsningen ska bli en utopi måste resurser satsas på lärlingslärarna, det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

 

Förutom att fungera som en sammanhållande länk och ta helhetsansvar för elevernas praktiska och teoretiska utbildning, samt elevernas arbetsplatsförlagda lärande praktik (APL), ska lärlingsläraren informera, rekrytera, utbilda och handleda elevernas handledare, samt själv handleda eleverna under APL.

Det kräver att lärlingsläraren har en gedigen yrkesutbildning och flera års yrkeserfarenhet, men också god samordnings- och organisationsförmåga, förmåga att vara självständig, flexibel och kunna arbeta individinriktat. Inte minst måste lärlingsläraren kunna stå upp för skolans grundläggande värderingar och försvara elevens rättigheter gentemot kommersiella intressen.

–Ett av regeringens motiv för införande av lärlingsutbildning var att det var svårt att finna yrkeslärare inom vissa områden. Det rimmar illa med resultatet i min studie som visar på behovet av kompetenta yrkeslärare inom lärlingsutbildningen, säger Annica Lagerström, doktorand vid Sahlgrenska akademin:

–Läraren måste vara ”säljande” för att få APL-platser till eleverna och intar därför ibland en ödmjuk och undfallande attityd gentemot arbetsplatserna. Det blir lätt att kraven tonas ner eftersom det är svårt att kräva något av handledaren utan motprestation. När det är tidsbrist och elever är duktiga förekommer det att de utnyttjas som personal och arbetar utan handledning.

Om lärlingsutbildningen ska utgöra ett reellt yrkesutbildningsalternativ och inte stanna vid en politisk utopi krävs enligt Annica Lagström att lärlingslärarnas kvaliteter synliggörs.

–Yrkeslärarens kompetens är helt avgörande för att kunna hålla en hög utbildningskvalitet och rättssäkerhet. när större delen undervisningen i programgemensamma ämnena flyttats till andra verksamheter än skolan, ställs höga krav på lärlingsläraren. Att det är lärlingsläraren med relevant yrkesbakgrund som genomför besöken på APL-platserna ser jag som en självklarhet. En formell lärarutbildning är också nödvändig för att få en kvalitetsmässig och rättsäker yrkesutbildning.

Avhandlingen Lärlingslärare – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning försvarades vid en disputation vid Sahlgrenska akademin i februari. 

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/27999

 

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
Nytt verktyg mäter graden av machokultur