Nyheter

Miljardavtal för järnväg i Kiruna

LKAB och Banverket har tecknat ett genomförandeavtal om en ny järnvägssträckning i Kiruna. En investering på tre miljarder kronor.

18 kilometer järnväg planeras för att göra det möjligt att fortsätta bryta malm i gruvberget Kiirunavaara. Upphandling ska nu påbörjas för bygg- och anläggningsarbete som genomförs i tre etapper.

Anläggningsarbetet för den nya förbifarten kommer att delas upp mellan de båda aktörerna. Banverket ansvarar för järnvägen, broar och viadukter medan LKAB tar hand om arbetet med nya vägar, dammar inne på det egna industriområdet och företagets egna anslutningar till den nya järnvägen.

LKAB finansierar den nya järnvägen, som ska gå bakom gruvberget, och investerar totalt cirka tre miljarder kronor.

De första etapperna med förberedande arbeten påbörjas redan under våren och järnvägen ska stå klar för användning i oktober 2012.

Projektet beräknas sysselsätta mellan 70 och 150 personer under fyra år.