Infrastruktur

Miljardkontrakt för Peab

Peab får uppdraget att underhålla cirka 8 500 kilometer statlig väg. Foto: Peab

Peab har erhållit åtta driftkontrakt gällande vägunderhåll för Trafikverket. Totalt rör det som om cirka 8 500 kilometer statlig väg som ska underhållas de kommande fyra åren. Kontrakten har ett totalt värde om drygt 1,3 miljarder kronor.  

Kontraktet gäller för basunderhåll av vägnäten på Öland, i Borlänge, Hedemora, östra och norra Värmland, Lit, Heby och Västbo.

– Att vara delaktig i att vi har framkomliga vägar i Sverige är ett viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare och något vi är mycket stolta över. Som vägentreprenör åt Trafikverket ingår det att året om och dygnet runt bevaka väglaget och utföra löpande inspektioner och åtgärder för att värna säkra vägar, säger Anders Thomasson, regionchef på Peab.

I Borlänge och på Öland har Peab skött driften av vägnäten under flera år, medan Peab nu tar över på de övriga orterna.

– Det känns väldigt bra att få fortsatt förtroende i befintliga driftområden och naturligtvis hedrande att få nya driftuppdrag. Vi ser det som en stor fördel att vara entreprenör på driftområden som gränsar till varandra för att vid behov kunna samarbeta kring resurser. Som närproducerande samhällsbyggare har vi också väl inarbetade samarbeten med regionala underentreprenörer och många medarbetare som bor i närområdena och har därmed god lokalkännedom, säger Anders Thomasson.

Samtliga åtta kontrakt är på fyra år med option på ytterligare två år.