Nyheter

Miljardkontrakt till Skanska USA

Skanska ska renovera och bygga ut skola i Massachusetts, USA, för cirka 1,1 miljarder kronor. Projektet, som inletts, ska vara klart under det tredje kvartalet 2021.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Skanska har tecknat avtal om att renovera och bygga ut Brookline High School i Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 128 M, cirka 1,1 miljarder kronor, vilka inkluderas i de amerikanska orderingångarna för fjärde kvartalet 2018.

I uppdraget ingår att bygga en skolbyggnad på cirka 11 000 kvadratmeter, addera en flygel på cirka 6 500 kvadratmeter på en existerande skolbyggnad samt uppföra en ny lobby på nästan 300 kvadratmeter. Skanska ska dessutom renovera samtliga skolans byggnader, park och vägnät.

Projektet startade i november 2018 och ska vara klart under det tredje kvartalet 2021. Arkitekter är William Rawn Associates. 

Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.