Nyheter

Miljardorder till Skanska

Bild: White.

Skanska uppför ny vård- och behandlingsbyggnad i Uppsala för 1,2 miljarder kronor.

Skanska har slutit avtal med Landstingsservice i Uppsala län om uppförande av en ny vård- och behandlingsbyggnad vid Akademiska sjukhuset. Nybyggnationen ska stärka Akademiska sjukhuset och möta vårdbehoven hos en växande befolkning. Här skapas nya lokaler för avancerad vård- och behandlingsverksamhet inom onkologi, strålbehandling och kirurgi.

Den nya byggnaden får nio våningar inklusive källarplan och kommer att innehålla 96 vårdrum, 34 mottagningsrum och 60 dagvårdsplatser. Därtill byggs tio operationsrum och ett par hybridsalar samt bild- och funktionslaboratorier och rum får strålbehandling. Lättillgänglighet är högt prioriterat. Bland annat kopplas de nya operationsplanen ihop med befintliga plan i intilliggande hus.

Byggnaden ska även innehålla en aula med plats för 130 personer. Bruttoarean, BTA, uppgår till 59 500 kvadratmeter. Avsikten är att byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, på högsta nivån guld. 

Byggstart sker första kvartalet 2015 och under sensommaren 2017 ska arbetet vara färdigt.