Infrastruktur

Miljardprojekt för Skanska i Oslo

Skanska tecknar avtal med Statens vegvesen om att bygga en ny motorväg utanför Oslo. Kontraktssumman uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor.
E18 Lysaker–Ramstadsletta. Illustrasjon: ViaNova

Skanska har tecknat avtal med Statens vegvesen om att bygga en ny motorväg utanför Oslo. Kontraktssumman uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor.

Projektet omfattar byggandet av en två kilometer lång, sexfilig motorväg mellan Ramstadsletta och Strand. Inkluderat är också 1,3 kilometer av den nya Høviktunneln utanför Oslo samt förändringar i det lokala, omgivande vägsystemet, inklusive byggandet av en ny bro och stödmurar.

Arbetet ska certifieras enligt CEEQUAL, ett internationellt certifieringsstandard för infrastruktur.

Kontraktet är en del av det stora projektet E18 Vestkorridoren, som består av en ny motorväg mellan Lysaker i Bærum och Drengsrud i Asker kommun. Nya E18 kommer ersätta en av Norges mest trafikerade vägsträckor, som idag kännetecknas av trafikproblem, dålig framkomlighet för kollektivtrafiken och omfattande buller och luftföroreningar.

Bygget startar juni 2022 och beräknas vara klart under 2028.