Byggprojekt

Goco Health växer med hjälp av hockeystjärna

Hockeystjärnan Henrik Lundqvist och Next Step Groups vd Jacob Torell. Foto: Next Step Group
Hockeystjärnan Henrik Lundqvist och Next Step Groups vd Jacob Torell. Foto: Next Step Group

Goco Health Innovation City i Mölndal växer med ytterligare 110 000 kvadratmeter. Den totala investeringen för forskningsklustret uppgår nu till sex miljarder kronor.

I januari 2020 togs det första spadtaget för samverkansplattformen Goco Arena, bostadssatsningen Goco Living och kontorsbyggnaden Goco House. Nu inleds även fas två för Goco Health Innovation City som är en joint venture mellan Next Step Group och Vectura Fastigheter.

– Arbetet med hela fas ett har gått otroligt bra. Vi har attraherat ledande bolag och aktörer till området som liksom vi tror på idén om samverkan och att tillsammans verka för att skapa nya lösningar och innovationer. Tidsmässigt ligger vi en bra bit före vår tidplan så nu ser vi fram emot att inleda fas två där vi dubblar både markyta och investering, säger Jacob Torell, vd på Next Step Group.

Samarbetar med Astra Zeneca

Projektet byggs i nära samverkan med grannen Astra Zeneca. Enligt Matti Ahlqvist, executive director på Astra Zeneca i Göteborg, så blir den nya stadsdelen som byggs upp en stor tillgång för Life Science-branschen i Sverige.

 – Att ha ett starkt Life Science kluster runt vår forskning- och utvecklingsdel i Göteborg är helt avgörande för Astra Zeneca och kommer att hjälpa oss att lösa framtida hälsoutmaningar. Jag är därför väldigt glad att den första fasen av utvecklingen har gått snabbare än förväntat och att vi redan nu kan gå in i nästa fas, säger han.

Henrik Lundqvist investerar

Startskottet för nästa utvecklingsfas blir GoCo Active, ett ”Excellence Center” med folkhälsa, idrottsprestation, medicin och psykisk ohälsa som fokusområden. Centret blir en 12 000 kvadratmeter stor byggnad signerad de New York-baserade arkitekterna Shop. Här kommer både forskning och daglig verksamhet kring fysisk aktivitet i relation till levnadsvanor bedrivas i samverkan mellan akademi, elitidrott och näringsliv. Henrik Lundqvist, tidigare NHL-spelare, är en av investerarna i satsningen.

 – Ambitionen är att genom samverkan och forskning skapa en plats att för människor att stärka sin fysiska såväl som mentala hälsa. I Goco Active möts olika aktörer för att dela kunskap och kompetens som kan ligga till grund för att motivera och prioritera olika instanser för en bättre folkhälsa, säger Henrik Lundqvist, investerare och ambassadör för Goco Active.

Chalmers och Sahlgrenska

Chalmers professor och vice styrkeområdesledare för hälsa och teknik, Martin Fagerström välkomnar den nya satsningen.

 – För Chalmers är Goco Active en viktig arena där vi, genom samverkan, tillsammans kan göra en avgörande skillnad för människors hälsa.

Även Sahlgrenska Akademin påpekar vikten av samverkan – att samla olika aktörer på samma plats för att skapa gränsöverskridande samarbeten.

 – Många påtalar behovet av ett samarbete kring framtida hälsoutmaningar vid livsstilsrelaterad ohälsa. I Goco Health Innovation City skapar vi ett samarbete över gränserna där akademi, näringsliv och idrott möts på samma plats för att tillsammans möta dessa utmaningar, säger Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, institutionen för medicin och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin samt föreståndare Centrum för hälsa- och prestationsutveckling.

Totalt 8 000 arbetstillfällen

I våras stod det även klart att Mölnlycke Health Care flyttar sitt huvudkontor till området. Det nya kontoret kommer ha plats för cirka 800 medarbetare och stå klart 2024. I förra veckan togs första spadtaget till byggnaden.

 – Jag tror starkt på att Goco, med sitt kluster av samarbetande företag, kommer att vara en av de globala hotspots för hälsoinnovation framåt. Det kommer att attrahera talanger både lokalt och globalt och vara en sann magnet för hela Göteborgsregionen. Mölnlycke har en stark historia av tillväxt och vår etablering på Goco kommer stärka våra möjligheter att fortsätta den resan, säger vd:n Zlatko Rihter.

När hela en den nya stadsdelen står klar förväntas den omfatta en yta på 200 000 kvadratmeter med cirka 8 000 anställda, 350 bolag och 500 bostäder.