Miljardsatsning i en av Europas största medicinska forskningsanläggningar

Miljardsatsning i en av Europas största medicinska forskningsanläggningar
Akademiska Hus rekordinvesterar cirka 3,5 miljarder kronor i Biomedicum, som som blir Karolinska Institutets toppmoderna anläggning för medicinsk forskning och en av de största medicinska forskningsanläggningarna i Europa.
Biomedicum blir Karolinska Institutets toppmoderna anläggning för medicinsk forskning. Här skapas en unik samlingspunkt för forskning i nära anslutning till nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Nu står det klart att Akademiska Hus rekordinvesterar cirka 3,5 miljarder kronor i byggnaden, som med sina 76 000 m2 blir en av de största medicinska forskningsanläggningarna i Europa.

Karolinska Institutet i Solna är ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. Biomedicum gör det möjligt att för första gången samla all experimentell forskning på KI under samma tak med plats för cirka 1500 forskare. Genom att föra samman universitetets verksamheter vid skilda institutioner skapas förutsättningar till gränsöverskridande forskning och samverkan.

– Det är en mycket stora ära för Akademiska Hus att tillsammans med Karolinska Institutet få utveckla framtidens forskningsmiljöer. Biomedicum är mycket viktig för utvecklingen av Stockholm Life i Hagastaden som ett centrum i regionens stora Life Science-satsning, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

Flexibla lösningar och mötesplatser
Biomedicum, som har ritats av arkitektkontoret Berg/C.F. Møller, kommer att ligga intill Karolinska Institutets nya spektakulära aula och i anslutning till det nya universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen. Biomedicum kommer till stor del att bestå av laboratorier men också innehålla kontor och konferenslokaler. Stor vikt läggs även vid att skapa en flexibel arbetsmiljö med många ljusa och lättillgängliga mötesplatser på flera nivåer inom byggnaden. Särskilt den stora, centralt placerade inomhusgården blir en naturlig nod och träffpunkt för Karolinska Institutet, i en skärningspunkt mellan Solnavägen med den nya Hagastaden, campusområdet och det nya universitetssjukhuset.

Byggstart beräknas ske i början av 2014 med inflyttning under mitten av 2018.

Relaterade artiklar

Avtal klart för bygget av Uppsalas nya arena
Bygger ny hotelldel i form av en båt
Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor