Nyheter

Miljardsatsning på ny hamnterminal

Göteborgs hamn ska bygga en ny godsterminal vid befintliga terminaler i Arendal. Bild: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn expanderar med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen.
Det är den största hamnutbyggnaden sedan 1970-talet och kostnaden beräknas till cirka en miljard kronor. 
Terminalen kommer att byggas av muddermassor och beräknas stå klar efter 2020.

Mark- och miljödomstolen har nu gett Göteborgs Hamn tillstånd att bygga en ny godsterminal i anslutning till befintliga terminaler i Arendal på Hisingen.
– Ett mycket glädjande besked som stärker Göteborg som Nordens logistikhuvudstad. Terminalen är en viktig del av vår framtida expansion och ger oss möjlighet att hantera en ökad efterfrågan på sjötransporter via Göteborgs Hamn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB, i ett pressmedelande.

Ytan blir 220 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 30 fotbollsplaner.
Den totala investeringen ligger på cirka 1 miljard kronor.

Den nya terminalen kommer att byggas av muddermassor från underhållsmuddringar i hamnområdet*. Massorna läggs i ett invallat område i Arendalsviken och blir till fast material genom att blandas med cement.
– Genom att använda muddermassor vid bygget återanvänder vi ett material som annars skulle läggas på deponi, säger Magnus Kårestedt.

Det maximala djupgåendet för anlöpande fartyg blir elva meter.
Det innebär att trafiken troligtvis främst kommer att bestå av godstransporter inom Europa – antingen som slutdestination eller till de stora omlastningsnaven i norra Tyskland, Nederländerna och Belgien för vidare transport ut i världen.
– Här ser vi redan idag en ökad efterfrågan från marknaden. Dessutom finns det en politisk vilja i Europa att flytta fler transporter från land till sjö för att avlasta vägarna och minska miljöpåverkan, säger Magnus Kårestedt.

Det är ännu inte klart vilken typ av hantering det blir i den nya hamnen – containrar, rullande gods som trailers och bilar, passagerartrafik eller en kombination av flera godsslag.
– Tillståndet ger oss möjlighet att anpassa utformningen av terminalen efter hur marknaden ser ut lite längre fram.

Terminalen kommer att drivas av en extern operatör, precis som befintliga godsterminaler i Göteborgs Hamn.
– Vem det blir är ännu inte klart, men vi vet sedan tidigare att intresset för att driva hamnterminal i Nordens största hamn är stort, säger Magnus Kårestedt.

När den nya hamndelen anläggs kommer så kallade ålgräsängar att försvinna från sjöbotten. Ålgräs är en viktig del i havets ekosystem och fungerar som barnkammare för flera fiskarter.
– Som alltid när vi växer kompenserar vi för vårt intrång i naturen och kommer därför att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken, säger Magnus Kårestedt.

Fakta: Nya terminalen i Göteborgs hamn
Var? På Hisingssidan i Göta Älvs mynning, mitt emellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen.
När? Bygget påbörjas 2017. Hamnen beräknas stå klar efter 2020.
Hur? Byggs av muddermassor som läggs i ett invallat område i Arendalsviken.
Varför? För att hantera ökande godsmängder inom Europa.