Nyheter

Miljardsatsning på Södertälje sjukhus

Först ut i raden av Stockholms läns landstings strategiska investeringar blir Södertälje sjukhus. Detta står nu helt klart efter beslut i Landstingsfullmäktige den 19 mars. Locum genomför om- och nybyggnationen som ska säkerställa en modern och ändamålsenlig akutsjukvård i den folktäta södra stockholmsregionen.

En modern akutsjukvård med hög vårdkvalitet och tillgänglighet kommer att se dagens ljus i Södertälje inom en femårsperiod. En nödvändig och efterlängtad avlastning inom hela Stockholms läns landstings hårt ansträngda akutvård.

–  Ett glädjande besked för oss och vår region. Det nya sjukhuset sätter patienten i fokus. Vi kommer att få bättre möjligheter att samarbeta mellan avdelningar och genom förbättrad logistik skapa en mycket mer effektiv vårdkedja. Det gagnar patienten och ger förkortade vårdtider, säger Mikael Runsiö, Södertälje sjukhus verkställande direktör.

120 enkelrum fördelade på 5 avdelningar med 24 rum vardera med egna hygienrum ger patienterna ännu högre patientsäkerhet och bättre komfort än i dag. Förkortade vårdtider är det förväntade resultatet.

–  Utöver ökad patientsäkerhet ser vi också stora vinster för personalens arbetsmiljö vilket vi välkomnar, säger Mikael Runsiö.

Detaljplanen med förslaget för det nya sjukhuset är ute på samråd.

–  Det är för att inhämta synpunkter från myndigheter och intilliggande fastigheter avseende bland annat den förändrade trafiksituation i sjukhusets närområde. Det är först när detaljplanen vunnit laga kraft som byggprocessen kan starta, säger Claes Magnusson, projektdirektör på Locum.

Korta fakta om Nya Södertälje sjukhus:

Yta: cirka 20 000 kvadratmeter nybyggnad och cirka 13 000 kvadratmeter ombyggnad.
Investeringssumma: 1,2 miljarder kronor
Preliminär inflyttning sker med start i nybyggnaden under andra halvåret 2016, och sedan etappvis till och med 2018. 
Hållbarhet: den nya behandlingsbyggnaden ska klassificeras som Miljöklassad byggnad.