Nyheter

Miljö oviktig fråga på arbetsmarknaden

Miljöansvar hamnar längst ner på rangskalan när de anställda själva får välja vad de prioriterar högst hos en arbetsgivare. Ett stimulerande jobb är viktigare än hög lön och fina förmåner, visar en ny undersökning.

Bara fem procent av 9 468 tillfrågade uppger att de tar reda på hur företagets miljöansvar ser ut när de söker nytt jobb. Över hälften tycker däremot att företagskulturen i sig är en viktig faktor vid byte av arbetsplats. Det visar en ny intervjuundersökning genomförd av Manpower och Kairos Future.

Stimulerande arbetsuppgifter är den viktigaste faktorn för trivseln på jobbet enligt både anställda och arbetssökande som deltagit i undersökningen. Yngre prioriterar vettiga arbetstider och bra arbetskamrater högre än de äldre tillfrågade, som i stället rankar kvalitet och företagskultur högst i sitt arbetsliv.

Företagets miljöansvar hamnar långt ner i rangordningen bland samtliga åldersgrupper. Samtidigt tycker 61 procent av de tillfrågade anställda inom bygg- och anläggningssektorn att deras arbetsplatser axlar ett stort miljöansvar. 59 procent av dem uppger dessutom att deras jobb är både intressant och givande.

De mest stimulerande jobben tycker sig anställda inom forskning och utveckling ha, där tycker 75 procent att deras arbete är givande. Att jämföra med operatörer, där bara 34 procent tycker att jobbet är stimulerande.