Nyheter

Miljöbyggnad 3.0 ute på remiss

Miljöbyggnad, det svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader, kommer under 2017 uppdateras till en ny version. Den nya versionen har nu släppts på remiss för samtliga intresserade parter att lämna synpunkter på.

Arbetet med att ta fram en ny version inleddes under 2015 och har engagerat över 200 personer från den svenska bygg- och fastighetsbranschen, akademi och övriga intressenter.
Under arbetet har Miljöbyggnad granskats och diskuterats och hela systemet har setts över.

Miljöbyggnads grundsyfte är att erbjuda en svensk miljöcertifiering som följer svenska lagar, regler samt EU-direktiv.
Med den nya versionen fortsätter man på det spåret. 

– Att ta fram en ny version av Miljöbyggnad har varit en utmaning, men det har också varit väldigt givande. Det finns ett så stort engagemang i branschen för det här, det visar hur viktigt systemet har blivit, säger Catarina Warfvinge, chef för Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council, i ett pressmeddelande. 

Under sensommaren förra året hölls ett antal seminarium, där intresserade kunde komma med synpunkter på ett första utkast som släpptes i juni. Projektet fick även in stora mängder synpunkter via e-post och telefon.
Totalt lämnade 36 företag och organisationer synpunkter. Dessa har sedan varit till stor hjälp för projektet när remissversionen har tagits fram.

– Miljöbyggnad 3.0 är en milstolpe i SGBC: s utveckling. Sedan starten 2011 har antalet byggnader som Miljöbyggnad-certifieras vuxit snabbt. Miljöbyggnad kräver noggrann uppföljning i färdigt hus för godkännande. Det har stor påverkan på hela bygg-, fastighets- och energisektorn och med den nya versionen tar vi ett stort steg mot ökad kvalitet och hållbarhet i byggandet, säger Bengt Wånggren, vd för Sweden Green Building Council.

Den nya versionen ligger nu ute för remiss till den 15 mars 2017 och finns att läsa på Sweden Green Building Councils Hemsida. 
Miljöbyggnad 3.0 beräknas släppas i april.