Nyheter

Miljöcertifierade bostäder lockar – men inte priset

–För oss som projektutvecklings- och byggbolag behöver vi tillsammans med flera aktörer stärka incitamenten för att fler ska välja miljöcertifierade bostäder, säger Alexandra Lauren, vice vd på Skanska Sverige.

Sex av tio uppger att de skulle vilja flytta till en miljöcertifierad bostad, visar en ny Sifo-undersökning från Skanska. Dock upplever fem av tio att det i dagsläget är för dyrt. Men vad skulle då få fler att flytta till en miljöcertifierad bostad? Lägre priser och bättre bolånevillkor. Det visar Bostadsrapporten 2030.

Skanskas senaste rapport bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo i vilken drygt 2 300 svenskar har fått svara på frågor om det framtida hemmet. Bland annat har respondenterna fått svara på om de vill flytta till en miljöcertifierad bostad. Så många som sex av tio svenskar vill det, men 52 procent att de tycker att det är för dyrt.

Undersökningen visar också vad som skulle få fler att flytta till en miljöcertifierad bostad. Det är tydligt att svenskarna efterfrågar ekonomiska incitament. Hela 44 procent svarar lägre avgift på miljöcertifierade bostäder, följt av lägre priser och att bostadsköpare erbjuds bättre bolånevillkor vid köp av miljöcertifierade bostäder.

– För oss som projektutvecklings- och byggbolag behöver vi tillsammans med flera aktörer stärka incitamenten för att fler ska välja miljöcertifierade bostäder. Det krävs krafttag från politiken. Skanska har föreslagit en grön flyttbonus som innebär kraftigt sänkt reavinstskatt för den som flyttar till en miljöcertifierad bostad som är byggd med låg klimatpåverkan. Andra förslag är lägre kontantinsats eller ett bonus malus-system där hållbara bostäder premieras – en så kallad miljöbo-bonus. Underlätta också för oss som vill bygga mer hållbart, exempelvis med lägre markpriser, låta oss bygga högre eller få tillgång till mer mark om vi åtar oss att bygga med låg klimatpåverkan, säger Alexandra Lauren, vice vd på Skanska Sverige.

Unga mest positiva 
Viljan att flytta till en miljöcertifierad bostad skiljer sig något mellan generationerna. Det är främst unga i åldrarna 18–29 år som är positiva till det, hela 68 procent uppger nämligen att de skulle vilja flytta till en sådan bostad. Motsvarande siffra i åldersgruppen 50–65 år är 55 procent.

– Det gläder oss att så många vill flytta till en miljöcertifierad bostad. Vi är också stolta över att i början av 2021 lansera Sveriges första klimatneutrala hem. Projektet Gottorps Hage växer just nu fram i skånska Bunkeflostrand. Och det är bara början. Vi kommer driva på utvecklingen och fortsätta bygga miljöcertifierade och klimatneutrala bostäder och visa på alla fördelar med att köpa och bo i sådana hem, säger Alexandra Lauren.

 

Topp 5: Detta skulle få svenskarna att flytta till en miljöcertifierad bostad

1. Lägre avgift/hyra på miljöcertifierade bostäder.

2. Lägre priser på miljöcertifierade bostäder.

3. Att jag erbjuds bättre bolånevillkor om jag köper en miljöcertifierad bostad. 

4. Att jag får lägre reavinstskatt vid för säljning av min befintliga bostad om jag flyttar till en miljöcertifierad bostad. 

5. Lägre kontantinsats vid val av en miljöcertifierad bostad.

Av: Annika Rådlund Källa och foto: Skanska