Miljöchefen som vill påverka

Miljöchefen som vill påverka
Maria Brogren har gått från energiexpert till miljöchef på BI. "Det roligaste med mitt jobb är att man har möjlighet att påverka."
Maria Brogren har gått från energiexpert till att bli ny energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier (BI). Energifrågan har alltid varit viktig för henne och hon vill göra det lätt för byggföretagen att göra rätt genom till exempel branschstandard för uppföljning av energiprestanda och loggböcker för material i byggnader. ”Det roligaste med mitt jobb är att man har möjlighet att påverka och driva de frågor man bedömer är viktiga för branschen” säger Maria Brogren.

Hon visste tidigt vad hon ville jobba med och bestämde sig inför gymnasievalet.

– Jag har lätt för matte och fysik och tyckte redan då att energifrågan var viktig och intressant eftersom den är teknik, ekonomi och miljö i ett, säger Maria Brogren.

Efter gymnasiet tog hon civilingenjörsexamen vid Uppsala universitet och skrev doktorsavhandling om solceller. Senare jobbade hon för Energimyndigheten och på Näringsdepartementets energienhet, även där med bland annat solceller, och just solenergi är något som ligger henne varmt om hjärtat.

– Men sedan kände jag att jag ville ta steget från statligt jobb till näringslivet. Det kändes inte som något stort steg att ta, min man är i byggbranschen så jag har någon att bolla tankar med. Dessutom tror jag att det var bra att komma utifrån och se på byggbranschen med nya ögon. Kunskaper om hur myndigheter och departement arbetar var också nyttiga att ha med sig.

Hon upplevde att det fanns mycket att ta tag i när hon började. Svebyprogrammet, det vill säga branschstandard för hur energifrågorna ska hanteras i byggprocessen, var, och är, en av de viktigaste frågorna.

– Det gör det enklare att veta vad som förväntas när man bygger och även vad som händer om man inte lever upp till kraven. Det ska vara lätt att göra rätt.
Hon har precis sammanställt en checklista för beställare, som ska vara till stöd för formulering och uppföljning av energikrav.
En annan uppgift är att vara ordförande för LÅGAN-programmet som ger ekonomiskt stöd till utvärdering av lågenergihus.

– LÅGAN tar fram kunskapsunderlag och driver på utvecklingen inom energieffektiva byggnader. Programmet är unikt eftersom det samlar många byggföretag. Annars är det ofta konsultbolag som jobbar med dessa frågor, inte de entreprenörer som faktiskt ska bygga husen, säger Maria Brogren.
Nu har hon jobbat för BI i snart tre år, och nyligen bytte hon roll från energiexpert till energi- och miljöchef.

– Miljö och energi hänger ihop. Klimatfrågan till exempel, är det energi eller miljö? Eller både och? Det är svårt att dra gränsen och på det här sättet får man också en mera robust organisation.
Därför håller Sveriges Byggindustrier just nu på att rekrytera en miljöexpert.

– Jag tycker att det ska bli kul att få en ny medarbetare. Jag gillar att bolla idéer och jobba tillsammans i ett team. På så sätt kan man både få mera gjort och det kan uppstå andra positiva synergier.
Byggvarudeklarationer, BASTA-systemet för miljöbedömning av bygg- och anläggningsprodukter och loggböcker för hus är andra frågor som hon jobbar med just nu. Byggvarudeklarationer och BASTA gör det lättare för företagen att jämföra och välja rätt material och loggböcker ska tala om var i bygget olika material har använts.

– Om man i framtiden upptäcker att ett visst material är skadligt så underlättar loggböckerna när man vill veta hur mycket som använts och vart i huset det finns. Då blir det enklare att åtgärda problemet. Det handlar alltså om att minska framtida risker.

Hur upplever du dina möjligheter att påverka branschen?

– De är stora. Jag kan själv ta tag i saker, checklistan för beställare som ställer energikrav är ett exempel på det. Sedan svarar vi på remisser och det tycker jag är kul. Vi känner oss lyssnade på av myndigheter och departement och våra synpunkter får gehör.

Exempelvis kom BI med ett förslag på hur Boverkets kommande energimärkning av hus skulle göras tydligare, och Boverket lyssnade och ändrade.

– De nya energideklarationerna, som ska gälla från årsskiftet, kommer att se ut som energimärkningen av vitvaror. Det gör det lätt att förstå om huset är energieffektivt eller inte, och kommer att öka intresset för energieffektivisering.

Maria fortsätter:

– Att man har stora möjligheter att påverka och driva de frågor man tycker är viktiga är också en av de saker som jag tycker är roligast med jobbet. Det är också roligt att jobba i en bransch som berör alla. De flesta av oss bor och jobbar i byggnader och transporterar oss dagligen med hjälp av infrastrukturen.

Känner du frustration över att förändringar är tidskrävande?

– Jag är otålig av mig och det finns så oerhört mycket att göra, men eftersom jag ser förändringar och positiva återkopplingar hela tiden så känner jag att det är värt att fortsätta. Jag tänker ”hur ska jag hinna med allt” och inte ”det är så mycket att göra att det är ingen idé.”
Maria Brogren är också politiskt engagerad på ”den lilla fritid hon har”, med tanke på jobb och att hon har små barn, och sitter som suppleant för centerpartiet i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.

– Jag har haft nytta av det i jobbet och tvärtom. Inom politiken kan jag bidra med min kunskap, men i de ärenden som direkt berör byggvärlden så anmäler jag jäv.
Tanken om att själv jobba politiskt fick hon när hon jobbade som tjänsteman på Näringsdepartementet.

– Jag tyckte att det verkade spännande och kul att få driva egna frågor och inte bara göra det som andra sa att man skulle göra, säger hon.

Hon citerar Maud Olofsson som sagt att det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att göra något bra för miljön.

– Det måste det vara för att få den stora massan att engagera sig. På kommunal nivå, där jag jobbar politiskt, handlar det till exempel om att det ska vara lätt att återvinna och om en hälsosam närmiljö.

Maria Brogren twittrar också, både som privatperson och genom BI. På hennes privata twitterkonto skriver hon ofta om sina reflektioner kring de frågor hon arbetar med.

– Jag tycker att jag har det roligaste jobbet i hela byggbranschen, jag vet inte vad jag skulle jobba med som skulle vara roligare, säger Maria Brogren.

Anna Sjöström
[email protected]

Maria Brogren

Gör: Energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.
Ålder: 39 år.
Bor: I en 1960-talsvilla i Stureby, Stockholm.
Familj: Man, två barn och en bonusson, två, tre och sju år gamla.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik med energiinriktning vid Uppsala universitet, doktorerade med en avhandling om solceller.
Intressen: Fixa med huset och sommarstugan, både invändigt och ute. Håller exempelvis på att göra om allrummet i huset och tar bort den platsbyggda baren för att göra det modernare och utrymme för barnen att leka på.
Gör helst en ledig dag: Med småbarn blir det inga lediga dagar, men om jag får välja är jag helst i sommarstugan.