Nyheter

Miljöforskning visar – begrav stadstrafiken

Med bättre kunskap om tunnlar kan trafiken i städerna ledas under jord och lämna plats för öppna ytor på marknivå.

Ett av de större forskningsprojekten för tunnelbyggen, Tunconstruct, presenterades i Graz på tisdagen. Representanter från elva europeiska länder har deltagit, från Sverige byggföretaget NCC.

Slutsatsen är att det går att förbättra stadsmiljön genom att leda ner trafiken under jord.

I många av världens storstäder korkar trafiken igen. Biltrafiken tar utrymme och smutsar ner stadsmiljön, både genom avgaser och buller.

Men med trafikleder utan korsningar och utbyggd spårtrafik under jord kan stadsmiljön på markytan förbättras avsevärt, menar forskarna.

Vill man bli av med bilarna från markplanet och satsa på tunnlar som kanske ska klara 100 års livslängd måste besluten fattas redan idag.

Forskning kommer att behövas för att lösa problem som partikelrening i tunnlarna. Insatser behövs också för att tunnelbyggena ska bli snabbare, billigare och säkrare, säger Gernot Beer som är projektkoordinator i ett pressmeddelande.

Han tror att tunnelbyggen kan bli upp till en tredjedel billigare än idag genom att använda nya material och hålla koll på att verktygen i tunnelborrmaskinerna byts i rätt tid. Idag står maskinerna still halva tiden, menar Beer.

Håkan Abrahamson/Ny Teknik