Nyheter

Miljöhus i genomskärning

Den första bilden som lades ut visar Stockholm Waterfront. Här kan se ett snitt genom byggnaden och upptäcka det som döljer sig bakom fasaden, under huset och i vattnet omkring.

Nu kan man se flera animationer av hus och byggnader i Stockholm i genomskärning.

Det är Stockholms stad som lanserar bilderna för att visa vilka system och funktioner som fastigheterna i Järvaområdet rustas med för att bli energieffektivare.

Stadsdelarna i Järva ska bli ett av Stockholms nya miljöprofilsområden.

De flesta av fastigheterna i området uppfördes i början av 1970-talets miljonprogram. I dag är många av husen i behov av renovering och i samband med att detta genomförs görs fastigheterna också miljö- och energieffektiva.

Men det mesta av ombyggnaden är inte synligt när allt är på plats. Därför har Stockholms stad lanserat foton där de skalat av olika lager så att man kan se vilka smarta system och funktioner som fastigheterna rustas med.

– Det är Stadsledningskontorets initiativ och syftet är att visa de olika system och lösningar som finns i staden både under och ovan jord, säger Lisa Enarsson, projektledare Hållbara Järva.

Målsättningen med Hållbara Järva är att halvera energianvändningen.
 Det är många innovationer som har möjliggjort miljö- och energieffektiviseringarna och med hjälp av fotoanimationen Stockholm i genomskärning visas nu systemen upp för allmänheten för första gången. Genom att visa upp vad som finns bakom fasader och under mark är syftet att engagera stockholmarna och skapa en medvetenhet kring miljöeffektivt boende.


– Fönster och dörrar byts ut mot energieffektiva, väggarna tilläggsisoleras, ventilationen byts ut till ett FTX-system vilket innebär att värmen från utgående luft förs över till den kalla friska tilluften, värmen från avloppsvattnet förs över till inkommande vatten, tvättstugan får energieffektiva fjärrvärmevärmda tvättmaskiner, köken får energieffektiva vitvaror och på de tak som är lämpliga för det installeras solceller. Samtidigt jobbar vi med att informera boende om hur de kan bidra till att mindre energi används och minskade kemikalieutsläpp, säger Lisa Enarsson.

Upprustningen av miljonprogrammen möjliggör att Järvaområdet utvecklas till ett av Stockholms miljöprofilsområden och blir efter upprustningen dessutom Sveriges solcellstätaste stadsdel.

10 000 kvadratmeter solceller sätts upp i området och beräknas generera 1,3 miljoner kilowattimmar per år, vilket är lika mycket som den genomsnittliga energiåtgången för cirka 180 lägenheter på 50 kvadratmeter under ett år.


 

Fotoanimationer från Stockholms stad

I samband med ombyggnationen av sju fastigheter i Järvas miljonprogramsområden görs husen miljö- och energieffektiva. Genomskärningen visar exempelvis hur fastigheterna har tilläggsisolerats för att förbruka mindre energi och avloppsvärmeväxlare som tar tillvara på värmen i avloppsvatten och återvinner den.