Nyheter

Miljoner i böter efter dödsolycka

Byggjätten NCC straffas med två miljoner i företagsbot efter en 65-årig arbetares död i samband med takarbete på ett skolbygge i Kalmartrakten 2017. En platschef på bolaget får samtidigt villkorlig dom och 60 dagsböter på totalt 21 600 kronor för arbetsmiljöbrottet, enligt två utfärdade strafförelägganden.
– Platschefen hade tillsynen över arbetsplatsen och är därmed ansvarig för att ingen personlig fallskyddsutrustning användes, säger kammaråklagare Lotten Loberg till Nyhetsbyrån Siren.

Det var den 4 juli 2017 som mannen föll fem meter ner på ett betonggolv i samband med arbetet i Halltorp utanför Kalmar.
Sjukvårdsinsatser genomfördes på platsen, men hans liv gick inte att rädda.

Den polisiära undersökningen på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har stött sig även på de utredningar som Arbetsmiljöverket och NCC gjort efter dödsolyckan.

Åklagaren slår nu fast att att flertal brister bidrog till utgången. Inga skyddsanordningar som säkerhetssele eller skyddsnät användes, samtidigt som takarbetarna inte heller fick tillräckliga säkerhetsinstruktioner.

Platschefen är den ende person som delgivits misstanke som en del av förundersökningen.
Företagsboten mot NCC hänger samman med att en person med ett tillsynsansvar hos bolaget begått ett brott, förklarar Lotten Loberg.
– Parterna har i förhör sagt sig vara villiga att godta de här strafföreläggandena, men en förutsättning är att de godkänner dem formellt, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

Maxbeloppet för en företagsbot vid arbetsmiljöbrott höjdes kraftigt vid årsskiftet, med syftet att större företag som begår allvarliga brott ska kunna få mer kännbara påföljder.
Det är inget som påverkat det aktuella ärendet som faller tillbaka på den tidigare lagstiftningen, enligt Lotten Loberg. 

Nyhetsbyrån Siren