Nyheter

Miljoner i skatteböter för kommunalt fastighetsbolag

Momsen på kostnaderna för byggprojekt på skolor i Stockholm drogs av löpande – av misstag.

Skatteverket kräver därför Skolfastigheter i Stockholm AB på ytterligare 50 miljoner kronor i skatt och 2,7 miljoner i skatteböter.

Det kommunägda bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB har åkt på en tung skattesmäll.

Skatteverket kräver efter en revision cirka 50 miljoner kronor i ytterligare skatt och 2,7 miljoner i skatteböter, enligt nyhetsbyrån Sirén.

Skatteverket har gått igenom bolagets momsinbetalningar för 2015 och delar av 2016, och på basis av detta gjort en sammanställning över om- och tillbyggnadsprojekt där en del av momsen dragits av. Bolaget hade dock inte någon avdragsrätt i uppförandeskedet, utan först när en betalande hyresgäst tillträtt, slår Skatteverket fast. Samtidigt ska fel procentsats ha använts vid andra avdrag.

Skatteverket beslutar att vägra avdrag för ingående moms med 34 368 292 kronor för beskattningsåret 2015, och med 14 442 430 kronor för 2016. Bolaget kommer att få igenom en mindre del av de aktuella momsavdragen i ett senare skede, enligt beslutet.

Felaktigheterna har inte framgått av deklarationer. ”Om felen inte uppmärksammats hade ni medgetts avdrag för ingående moms med för höga belopp. Därigenom föreligger sådana oriktiga uppgifter som enligt skatteförfarandelagen ska föranleda att skattetillägg tas ut”, skriver Skatteverket i sitt beslut.

Samtidigt meddelar man att man inte tänker begära fullt skattetillägg: ”Med hänsyn till omständigheterna anser Skatteverket att det i detta fall är oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp”. Totalt ska SISAB betala cirka 2,7 miljoner kronor i skattetillägg.