Miljonsatsning på säkra byggen

Miljonsatsning på säkra byggen
Styrelsen för Sveriges Byggindustrier satsar 50 Mkr på området "En säker arbetsplats". Satsningen innebär förstärkningar till medlemsföretagen i arbetsmiljöfrågor.
Styrelsen för Sveriges Byggindustrier satsar 50 Mkr på området ”En säker arbetsplats”. Satsningen innebär förstärkningar till medlemsföretagen i arbetsmiljöfrågor både vad gäller att höja nivån på företagens kunskaper och kompetens samt på deras säkerhetskultur.

Sveriges Byggindustrier har en nollvision vad gäller dödsolyckor och anser att arbetsmiljö och säkerhet ska förbättras genom samverkan och konkreta långsiktiga åtgärder. Olycksfrekvensen har stadigt sjunkit under en rad av år, men är fortfarande för hög. Under 2012 har hittills sex medarbetare omkommit. Det är sex för många.

Genom engagemanget med ”En säker arbetsplats” har Sveriges Byggindustrier tagit ansvar för de säkerhetsfrågor och kompetensfrågor som diskuterades i avtalsrörelsen 2012. Detta är också en utveckling av det arbete som Sveriges Byggindustrier sedan tidgare bedriver inom arbetsmiljö och hälsa.

– Redan i dag satsar våra medlemsföretag stora resurser på säkerhet på sina arbetsplatser och vi ger dem nu ytterligare stöd. Även utöver detta förs en konstruktiv och bra dialog med facken och med andra arbetsgivarorganisationer inom byggbranschen, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.

Syftet med ”En säker arbetsplats” är att höja medvetenheten på byggarbetsplatserna om säkerhetsfrågorna och få alla aktörer i en byggprocess att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor förebyggs och förhindras. Under 2013 ska en miniminivå etableras för vilka säkerhetskunskaper som medarbetarna på en byggarbetsplats bör ha. En grundläggande utbildning ska tas fram och redskap för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i branschen ska skapas.

– Genom att arbetsplatsen blir trygg och säker skapar det också en attraktiv byggbransch dit våra ungdomar söker sig, säger Ola Månsson.

Sveriges Byggindustrier kommer att tillsätta särskilda regionala medlemsrådgivare. Dessa kommer att arbeta både med telefonrådgivning och med arbetsplatsbesök hos medlemsföretagen. De kommer dessutom att verka för att medlemsföretagen kan få den utbildning som de behöver för det förstärkta arbetsmiljöarbetet. Slutligen kommer medlemsrådgivarna att föra en dialog och samordna verksamheten med Galaxens specialister inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet på regional nivå.  

Relaterade artiklar

Får böter för bristande fallskydd
Miljardprojekt under skidbacke
Jessica Löfström tilldelas Stora Säkerhetspriset
Ska mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt