Nyheter

Miljonskadestånd för polskt byggföretag

Det polska företaget utförde betongarbete i Torslanda i Göteborg. Bild: Gettyimages

Det polska byggföretaget bröt mot flera punkter i byggavtalet vid ett arbete i Göteborg och döms nu av Arbetsdomstolen att betala över två miljoner kronor i skadestånd och uteblivna löner.

Det polska byggföretaget Crona SP utförde betongarbete under 2013 och 2014 som underleverantör åt Peab vid Gamla Flygplatsvägen i Torslanda i Göteborg. Vid tiden var Crona medlem av Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen) och därmed bundet till kollektivavtalet med Svenska Byggnadsarbetarförbundet.

Bolaget ska bland annat ha dragit av kostnaden för logi från arbetstagarnas löner. Man ska heller inte ha betalat övertidsersättning, helgersättning, arbetstidsförkortning till arbetarna eller lämnat lönespecifikationer vid löneutbetalningsdagen eller granskningsuppgifter till Byggnads. Totalt handlar det om över en miljon kronor som sju arbetstagare inte har fått ta del av. Bolaget döms även att betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd till de sju personerna, 700 000 kronor i allmänt skadestånd till Byggnads samt rättegångskostnader på över 300 000 kronor.   

Redan i februari 2020 meddelande Arbetsdomstolen en tredskodom mot Crona eftersom bolaget inte svarade på stämningsansökan eller dök upp vid förhandlingen. Efter det har bolaget ansökt om en så kallad återvinning av domen, ärendet togs då åter upp av Arbetsdomstolen. Men inte heller vid denna förhandling, som hölls i slutet av september 2021, dök det polska bolaget upp.