Byggprojekt

Miljonsmäll för arenabygget

Varberg Energi Arena
Anpassningarna av Varberg Energi Arena måste vara klara senast till säsongsstart våren 2023. Foto: Varbergs Fastighet AB

Ombyggnationen av Varberg Energi Arena blir dyrare än beräknat. Skenande materialpriser som följd av det oroliga världsläget gör att kalkylerna inte håller.
Nu ska kommunen ta ställning till kostnadsökningarna.

2020 uppskattades investeringarna i etapp 2 för att anpassa arenan till Allsvenskan arenan till 34 miljoner kronor. De kalkylerna visar sig vara för låga.

Utöver detta så har VIP/hospitality tillkommit, efter specifika krav från Svenska fotbollsförbundet. Förslaget från kultur- och fritidsförvaltningen är att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en utökad investeringskostnad på 22 miljoner kronor.

Ska vara klart inför säsongsstart 2023

– Vi ser i flera av de pågående investeringsprojekten att omvärldsläget påverkar kostnaderna, det är inte unikt för detta projekt. Svenska Fotbollsförbundets dispens gäller för tre år. Med den bakgrunden krävs det att anpassningarna sker inför säsongsstart 2023, säger Lena Språng, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Efter dialog med Varbergs BoIS har kommunen skrivit en avsiktsförklaring gällande kommande kostnadsfördelning. Vid spel i allsvenskan ska föreningen betala 75 procent av de tillkommande driftskostnaderna, vid spel i superettan halveras detta. Förslaget godkänns av förtroendevalda under beslutsprocessen.

– Vi har haft en nära och bra dialog med Varbergs BoIS, och både vi och föreningen känner oss trygga med avsiktsförklaringen, säger Anna Reinhardt, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Varberg Energi Arena kan få nytt namn

Genom Sparbanksstiftelsen Varberg har Varbergs Sparbank meddelat att de vill vara med och finansiera investeringen med 12 miljoner kronor, ett stöd för att minska föreningens kostnader. Stiftelsen kommer fatta sitt slutgiltiga beslut kring detta senare i augusti.

I samband med att arenaanpassningarna är färdiga bedöms namnrättigheten få ett högre värde. Namnrättighetsavtalet med Varberg Energi sägs därför upp.

Bakgrund

Påskbergsvallen, numera kallad Varberg Energi Arena, är en fotbolls- och friidrottsarena med fullstor naturgräsplan och två läktare med totalt 1 150 sittplatser.

År 2019 avancerade Varbergs BoIS till allsvenskan. Vid spel i allsvenskan ställer Svenska fotbollsförbundet krav på arenan där matcherna ska spelas.

Anläggningen har dispens på vissa arenakrav, men de löper ut till säsongen 2023. Syftet med det här projektet är att genomföra de åtgärder som krävs för godkänd anläggning. Vissa åtgärder är redan genomförda.

I maj 2020 färdigställdes etapp 1, då var fokus på säkerhet, mediabevakning samt att öka kapaciteten för publikflöden vid entréer och toaletter.

Arenakraven för sitt- och ståplatser är minst 3 000 sittplatser under tak. Platserna ska vara individuella, separerade från varandra, numrerade och ha ryggstöd. Det ska finnas bra lösningar för personer med funktionsnedsättning. Befintlig läktare mot Påskbergsskogen ska tas bort och ersättas med en ny läktare med 2 100 sittplatser.

Utöver att utöka arenans publikkapacitet ska fler utrymmen såsom förrådsutrymmen för föreningar tillskapas. Andra krav är fler toaletter och fler serveringar Även belysningen på anläggningen ska uppgraderas för att bemöta gällande krav.

Källa: Varbergs Fastighet AB