Nyheter

Miljonsmäll för Örndalen

Örndalen. Bild: Millimeter Artkitekter

Projekt Örndalen har drabbas av ännu ett bakslag.
Skatteverket slår efter en revision ned på felaktiga momsavdrag i bolaget Örndalen Exploatering under flera år, och kräver 2,6 miljoner kronor i ytterligare skatt och skattetillägg. 

Projekt Örndalen , som planerar en skid- och hotellanläggning i mångmiljonklassen i Härjedalen , har tidigare fått avslag i domstol när det gäller den tilltänkta lokaliseringen i området Skorvdalen och ny råkar de ut för ännu ett bakslag. 

Skatteverket slår efter en revision ned på felaktiga momsavdrag i bolaget Örndalen Exploatering under flera år, och kräver 2,6 miljoner kronor i ytterligare skatt och skattetillägg. Enligt Skatteverket har Örndalen Exploatering bland annat dragit av ingående moms för kostnader relaterad till tomtförsäljning och annan exploatering, utan att samtidigt redovisa några intäkter.

Företrädarna har själva hävdat att de har löpande avdragsrätt då de kommer bedriva entreprenörsverksamhet i framtiden, en uppgift som skattemyndigheten avfärdar som missvisande.

Fem år efter momsregistreringen har fortfarande ingen verksamhet inom bygg- och anläggningsområdet redovisats eller vidarefakturerats, skriver Skatteverket. Örndalenprojektet fick i oktober nej till en prövning i mark- och miljööverdomstolen, efter att underinstansen avslagit byggplanerna. Detta med hänvisning till häckande kungsörnar i området.