Nyheter

Miljöpartiet sågar miljöstaden i Djurgården

Stockholms nya miljöstad kommer att hota naturen och flera fridlysta arter. Det anser Miljöpartiet och säger nej till den första etappen som börjar byggas i höst.

Norra Djurgårdsstaden brukar ses som modellen för nästa generations hållbara stadsdelar. Med passiv- eller plus, smarta elnät och förnybara energikällor på taken har den kallats ”en miljöstadsdel i världsklass”.

Miljöpartiet i är dock kritiskt till den första etappen på 700 bostäder som börjar i höst.

Framförallt är det läget, placeringen, av den första etappen som oroar partiet.

– Vi har sagt nej till att bygga på de just den platsen och föreslagit en annan plats. Där man nu börjar bygga är naturen som mest känslig och hyser många rödlistade och fridlysta arter, säger Cecilia Obermüller, Miljöpartiets ledamot i stadsbyggnadsnämnden i tidningen Östermalmsnytt.

Den första etappen byggs i en smal korridor som binder ihop parkens norra del med den södra. Enligt Cecilia Obermüller måste arterna kunna röra sig och spridas för att inte försvinna. Nu låses djur och växter in på grund av den nya etappen.

Den felaktiga placeringen av de första 700 husen beror enligt Miljöpartiet på att planerarna inte haft någon helhetssyn när man drog upp riktlinjerna för Norra Djurgårdsstaden.

– Man har inte arbetat integrerat med alla delar av den nya staden. Det gäller avloppssystem, avfall, energi och planeringen av kollektivtrafiken, säger hon.

Den första etappen, fyra kvarter som ska vara klara 2012, började planeras för tio år sedan, långt tidigare än övriga etapper. Kraven på dessa hus inte lika tuffa som för de andra etapperna. De måste exempelvis inte vara passiv- eller plushus, behöver inte ha slutna kretslopp, det måste inte finnas så kallade smarta elnät.

Cecilia Obermüller:

– Vi tycker det att bra att Norra Djurgårdsstaden byggs. Men det ska byggas på ett smart och lämpligt sätt.

Hela den nya stadsdelen kommer att bestå av 10 000 nya bostäder och 30 000 kontorsplatser.