Nyheter

Miljöstaden växer fram

Smarta elnät, solceller och effektiva avfallskvarnar. Stockholm växer med Norra Djurgårdsstaden, ett område som ska få miljöarbetet i Hammarby Sjöstad att hamna i skuggan.

Norra Djurgårdsstaden ska stå klar 2030. Då har 10 000 bostäder och tre gånger så många arbetsplatser byggts strax norr om centrala Stockholm. Byggstart för första etappen är i sommar. – Målet är att alla hus ska bli plushus, vilket innebär att de producerar mer förnyelsebar energi än de förbrukar, säger Ingmarie Ahlberg, ansvarig för miljöfrågor på Exploateringskontoret i Stockholm. Tanken är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöförebild för hela världen. Inför byggstarten har staden tittat på arbetet med Hammarby Sjöstad. – Miljöarbetet där är på många sätt en succé. Sedan finns det lärdomar som vi nu tar med oss. Det handlar om värdet av att mäta och kontrollera hela byggprocessen. Det gjordes inte tillräckligt i Hammarby Sjöstad, säger Ingmarie Ahlberg. Dessutom ska man bli bättre på att bland annat sortera grov- och matavfall för att producera biogas. – Flera företag jobbar också på att ta fram smarta elnät. Det innebär bland annat att energin fördelas jämnare över dygnet. Det gör i sin tur att man inte behöver importera energi utifrån vid förbrukningstoppar, säger Ingmarie Ahlberg. Spadarna för Norra Djurgårdsstaden har knappt satt i jorden. Ändå strömmar besökare från jordens alla hörn hit. – Kinesisk tv, amerikanska senatorer och delegationer från mängder av europeiska städer har redan varit här, säger Tomas Gustavsson på Stockholms stad. Som miljö- och hållbarhetsstrateg samordnar han alla mål och krav som måste uppfyllas i den nya stadsdelen. För etapp två har kraven nyss spikats. Halverad energiförbrukning jämfört med dagens byggnorm och 30 procent lokalt producerad förnybar fastighetsel är viktiga delar av kravspecifikationen. – Sedan ska hela stadsdelen vara helt fossilbränslefri till år 2030, och klimatpositiv, säger han. Klimatpositiv betyder att det inte blir några nettoutsläpp av växthusgaser. Här kan det biokraftverk Fortum planerar spela en viktig roll, men solceller och solfångare på taken kan också bidra, liksom lokala vindkraftverk.

Miljardinvesteringar i Hjorthagen

  • Kommande stadsdel i norra Stockholm.
  • Totalt ska cirka 10 000 bostäder och 30?000 arbetsplatser byggas.
  • Byggstart i Hjorthagen 2011. Stadsdelen ska vara klar 2030.
  • I Hjorthagen ligger Stockholm stads investeringar på cirka fem miljarder. Två miljarder går till satsningar på infrastruktur. Omkring 500 miljoner går till rening av marken.

Miljöåtgärder i urval

  • Satsning på smarta elnät, som ska fördela elförbrukningen jämnare över dygnet.
  • Kretsloppssystem för vatten, avfall och energi införs.
  • Avfallet ska generera biogas. Näringsämnen utvinns ur avloppsvatten och återförs till jordbruksmark.
  • Satsning på solceller.
  • Alla byggnader ska på sikt bli plushus.