Nyheter

Miljövänligt – om någon annan betalar

För beställare är det viktigt att miljövänliga byggmaterial används. Men beställarna är inte beredda att betala mer för de gröna materialen. Det framgår av en undersökning som Svensk Byggtjänst har låtit göra.

Svensk Byggtjänst har listat de 100 personer som står för störst summor vad gäller föreskrivning och inköp i byggsverige. Föreskrivare är arkitekter och konstruktörer som på något sätt anger vilket material som ska användas vid ett bygge.

— Vi kallar listan för 100-klubben. Dessa personer utgör en verklig maktfaktor vad gäller val av byggvaror, säger Jonas Berg, produktchef på Svensk Byggtjänst.

Totalt handlar och föreskriver 100-klubben varor för 60 miljarder kronor per år. Men i den summan kan vissa materialbelopp ha räknats två gånger om de först har föreskrivits och sedan handlats in.

Nu har Svensk Byggtjänst beslutat att göra enkätundersökningar bland 100-klubbens medlemmar ett par gånger om året.
— Gruppen står för en stor del av byggmarknaden, det är av stor vikt att veta vad de tycker i olika ämnen, säger Jonas Berg.

I den första enkätundersökningen, där temat är miljö, har 80 personer svarat. De har bland annat fått ange vilka varugrupper där miljö- och energiegenskaperna är särskilt viktiga, och för vilka varor som energitänkandet har kommit särskilt långt.

Enligt enkätsvaren ställer många beställare krav på att miljövänliga och energisnåla produkter ska användas.
— Det var en högre kravnivå än jag hade förväntat mig, säger Jonas Berg.

Men av svaren att döma verkar det som om beställarna inte är beredda att betala mer för miljövänliga och energisnåla produkter.
— Detta är oroande och kan hämma utvecklingen mot ett mer ekologiskt hållbart byggande. Beställarna bör visa vilja att vara med och betala för det utvecklingsarbete som krävs för att komma vidare, menar Jonas Berg.