Nyheter

Milstople för Miljöbyggnad

Den tusende certifieringen gick till Akademiska Hus och en del av ABE-skolan i Stockholm. Bild: AIX Arkitekter

Det finns nu fler än 1 000 certifierade byggnader i Miljöbyggnad. 
Systemet, som togs i drift 2011, har vuxit starkt de senaste åren. 
Den tusende certifieringen gick till Akademiska Hus. 

– Det är jättestort för oss att nå tusen certifieringar. För ett par år sedan firade vi varje gång vi nådde ett jämnt hundratal i Miljöbyggnad, men den senaste tiden har det bara gått snabbare och snabbare, så vi väntade på nummer 1 000 som en ordentlig milstolpe att fira. Det är också roligt att den tusende byggnaden blev en befintlig byggnad. Det är det bestånd som redan finns som är den stora utmaningen. Fler och fler väljer nu att även ta hand om sitt befintliga bestånd, det ser vi på registreringarna i systemet, och det är en mycket positiv utveckling, säger Linda Kjällén, certifieringschef på Sweden Green Building Council.

Den tusende certifieringen i Miljöbyggnad gick till Akademiska Hus. Det är en del av ABE-skolan på KTH:s campus i Stockholm som nu uppnått Miljöbyggnad Silver. Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus, menar att Miljöbyggnad är ett viktigt verktyg i deras miljöarbete:

– Akademiska Hus har som mål att Miljöbyggnadscertifiera alla nybyggnationer och större ombyggnationer, med Silver som lägsta nivå. Förutom en bra dialog med våra kunder kring långsiktigt viktiga frågor, ser vi även att systemet hjälper oss att hålla fokus på hållbarhetsperspektiven både under projektet men även under driften. Att arbeta hållbart är ett kontinuerligt arbete som inte har en tydlig start och slutpunkt, men att miljöcertifiera är väldigt konkret och ett gott resultat ger god tillfredsställelse för alla inblandade!