Nyheter

Mindre bostadsyta och färre ettor

Nyproducerade bostäder blir allt mindre till ytan och är nu nere på samma nivåer som på 60-talet. Foto: Susanne Bengtsson.

Landets lägenheter har krympt sedan åttiotalet. De bostäder som byggs idag är lika små till ytan som de lägenheter som byggdes under 1960-talet.

Det byggs även färre små lägenheter. Siffror från SCB som presenteras i Skanskas bostadsrapport visar att de senaste fem åren har det endast byggts 4 375 ettor. Det motsvarar sju procent av alla bostäder som byggdes under perioden. Samtidigt gick 75 078 elever ut gymnasiet förra året.

Dessutom visa statistiken att de ettor och tvåor som byggs idag är mindre än de varit på över 50 år. En etta ligger nu i snitt på 39 kvadratmeter. En tillbakablick visar att de ettor som byggdes under 1960-talet i snitt var 40 kvadratmeter.

Under 1980-talet ökade dock antalet kvadratmeter och samma etta uppmättes till 45 kvadratmeter. Även tvårumslägenheter var mer spatiösa under 1980-talet och låg på cirka 64 kvadratmeter. Idag har snittet för en tvåa krympt med sex kvadratmeter till 58 kvm. Samma mönster går att se för övriga lägenheter.

– Den främsta orsaken till att lägenheterna blir mindre till ytan är de höga bostadspriserna. De stigande kvadratmeterpriserna gör att större lägenheter blir för dyra för konsumenterna. Vad vi kan se så kommer trenden med yteffektiva lägenheter att fortsätta hålla i sig framöver då trycket på bostäder fortfarande är extremt högt, främst i landets storstäder, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya hem i en kommentar till rapporten.

Att det byggs färre ettor är en av orsakerna till bostadsbristen bland unga. Under miljonprogrammets 1960- och 1970-tal byggdes en större andel mindre lägenheter, totalt byggdes runt 520 000 bostäder varav ungefär elva procent var ettor,. Mot dagens sju procent.

– En förklaring till att få ettor produceras är det rådande regelverket med bland annat krav på parkeringsplatser och stora badrum vilket försvårar byggandet av just yteffektiva ettor, menar Magnus Lambertsson.