Nyheter

Mindre byråkrati ska öka byggandet

På torsdagen redovisade bostadsminister Stefan Attefall (KD) regeringens åtgärder för ökat byggande. Mindre byråkrati och nationella byggnormer ska förkorta planprocessen, enligt regeringen.

”Regeringen slår på stora trumman för tämligen marginella förändringar”, menar vissa kritiker.

De åtgärder som regeringen redovisar handlar till största delen om mindre byråkrati. Man vill ha färre och enklare detaljplaner, fler tillåtna avvikelser från plan och ett ”bäst-föredatum” på estetiska krav i detaljplanen. ”Det som gällde för låt oss säga 30-40 år sedan behöver inte vara aktuellt i dag”, skriver Attefall i en debattartikel i Svenska dagbladet med anledningen av lagrådsremissen.

Regeringen vill också att det ska finnas möjlighet att ta beslut i byggnadsnämnd snarare än kommunfullmäktige.  Nationella byggnormerinförs och olika kommuner får inte ställa särkrav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper

Allt detta ska tillsammans förenkla planprocessen och sänka byggkostnaderna. Förslagen om planprocessen är en lagrådsremiss som går över till Lagrådet i veckan. Planen är att den blir en proposition i mars.

Sveriges Byggindustrier anser att regeringen tar viktiga steg mot en snabbare och enklare byggprocess med de föreslagna ändringarna av plan- och bygglagen.

– Det är nödvändigt att göra det smidigare och snabbare att bygga. Efterfrågan på bostäder är stor. Dagens väg för att bygga bostäder har utvecklats till en stor och omfattande beslutsprocess med ett flertal stoppklossar. Nu filar regeringen på stoppklossarna, må detta arbete fortsätta så det byggs fler bostäder snabbare i framtiden, säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Villaägarna är inte lika imponerade av regeringens förslag.

– Regeringen gör en anka av en fjäder. Minskad byråkrati är bra, men biter inte på det grundläggande problemet, nämligen att det kommunala planmonopolet stryper byggandet. Staten måste ställa kvantitativa krav på kommunerna att både detaljplanelägga nya områden och höja omsättningen på mark i regioner där bostadsbristen är stor, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna, i ett pressmeddelande.