Nyheter

Mindre spring med smartare metoder

KRÖNIKA. För att renovera våra byggnader så att de blir mer energieffektiva krävs betydligt mer kostnadseffektiva tekniska metoder än de som används i dag. Det krävs dessutom betydligt effektivare arbetssätt.

De flesta renoveringar sker i dag samtidigt som de boende bor kvar. Men en lägenhet är ingen arbetsplats, det är någons bostad. Vi kan inte ha hur många okända människor som helst springande in och ut hos hyresgäster i månader. Det gäller även att tänka på lägenheternas utseende. Till exempel måste nya ventilationskanaler dras så att de inte blir en estetisk försämring för de boende. Dagens renoveringsmetoder och tekniker är alltför ineffektiva när det gäller dessa aspekter. Från beställarsidan försöker vi få fart på branschen, bland annat genom teknikupphandlingar. Med en teknikupphandling menas en anbudsprocess som ska skynda på en teknikutveckling. Syftet är att få system som bättre tillgodoser köparnas krav. I dagarna presenteras en första del i en teknikupphandling av värmeåtervinning ur frånluften i befintliga flerbostadshus. Sabo driver projektet tillsammans med Energimyndighetens beställargrupp BeBo och syftet är att få fram fler leverantörer som erbjuder bättre totallösningar av värmeåtervinning – och där det också tas ett funktionsansvar. Ska vi nå det nationella målet om en halvering av energianvändningen i byggnaderna till år 2050 krävs det att vi tar tillvara värmen som finns i ventilationsluften. Men i dag är lösningarna på tok för kostsamma och det är alldeles för osäkert om de verkligen klarar av att leverera utlovad prestanda. Trots att det finns en gigantisk marknad bakom hörnet, inkom endast en handfull anbud i den första delen av teknikupphandlingen. Förhoppningsvis är det fler som tar chansen framåt. Snart startas ytterligare en teknikupphandling för att få fram rationella lösningar för förbättrad energiprestanda hos klimatskärmen. Här måste branschen tänka mer kreativt och framför allt måste byggare, tillverkare och installatörer samarbeta. Allmännyttans bransch- och intresseorganisation har också drivit förslaget om multihantverkare för att effektivisera arbetsprocesserna vid renovering och förhindra att för många olika människor vistas i de boendes hem under renoveringen. Om byggbranschen klarar att få fart på kostnadseffektiva tekniska metoder – och sätta dem i bruk – samt börjar tänka nytt när det gäller arbetsprocesserna, har vi goda möjligheter att renovera energieffektivt och i tid. Therese Rydstedt energiexpert på Sabo, de allmännyttiga bostadsföretagen