Nyheter

Ministerbesök i Attefallshus

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) och finansminister Anders Borg (M) besökte en första prototyp av "Attefallshuset."

Förslaget att tillåta hus på 25 kvadratmeter utan bygglov, så kallade Attefallshus, har väckt skarp kritik.

Trots det tänker regeringen genomföra lagändringen.

Nu har de beslutat om en proposition till riksdagen.

På torsdagen beslutade regeringen att lämna en proposition om det så kallade Attefallshuset till riksdagen. Förslaget innebär att det blir tillåtet för husägare att bygga komplementshus på 25 kvadratmeter utan krav på bygglov.

Samma dag besökte bostadsminister Stefan Attefall (KD) och finansminister Anders Borg (M) en prototyp av Attefallshuset som ställts upp vid Norrmalmstorg i Stockholm.

– Det här huset och de ytterligare tre åtgärder som vi föreslår i den här propositionen gör det enklare för människor att lösa sina vardagsproblem. Sedan kan det också bidra till att lösa vissa av bostadsbristens problem men det viktigaste är att skapa mer möjligheter för vanliga människor, säger Stefan Attefall.

Förslaget om den nya hustypen har fått skarp kritik av Lagrådet på flera punkter.

– Vi har försökt lyssna in alla remissinstanser, även Lagrådets kritik. Och vi har korrigerat och förtydligat lagstiftningen och regelverken. Efter att ha gjort det finns det två saker kvar, säger Stefan Attefall.

Det ena är att Lagrådet anser att remissinstanserna inte fått tillräkligt lång tid på sig att lämna utlåtanden.

– De tycker att det gått för fort och ja, det har det kanske gjort. Men vi behöver också få fram lagstiftningen. Vi tycker ändå att vi har fångat in alla möjliga invändningar och frågor som finns, säger Stefan Attefall.

Den andra punkten rör grannars rätt att överklaga. Enligt Lagrådet strider förslaget mot Europakonventionen som säger att grannar har rätt till domstolsprövning av byggnationer som kan påverka dem negativt.

– Eftersom vi kräver att man gör en anmälan hos byggnadsnämnden och att de ger ett startbesked så uppstår ett kommunalt beslut. Då vill Lagrådet att det ska vara överklagningsbart. Men hade man inte begärt en teknisk kontroll via en anmälan hos byggnadsnämnden, som med friggebod i dag, då hade det inte varit ett problem. Det här visar att det in är svart eller vit ruta här.

Stefan Attefall påpekar att grannar har möjlighet att begära tillsyn hos byggnadsnämnden om de tycker att ett bygge inte genomförts korrekt.

Under besöket vid Norrmalmstorg lyfte Anders Borg fram hur viktigt det är att förenkla byggandet i Sverige.  

– Det är för krångligt, det är för mycket regler, det tar för lång tid att få byggande på plats. Vi har en pågående inflyttning till storstäderna och vi har rätt många människor som kommer till Sverige. Då måste det bli enklare att bygga. Klarar vi inte av att ta ner regelbördan så kommer ett ökat byggande slå i mot ökad skuldsättning och huspriser. Då måste riksbanken agera och då stryper det svensk tillväxt.

Det var branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) som bjöd in ministrarna att gå husesyn. Bakom prototypen står företaget Sommarnöjen.

Syftet med propositionen ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov” är att göra det enklare för villa- och småhusägare att bygga och att underlätta uthyrning av bostäder.

Den 4 juni ska riksdagen fatta beslut om förslaget och lagändringen väntas träda i kraft 2 juli.