Nyheter

Ministrar inledde nordiskt samarbete kring byggregler

Bostadsminister Peter Eriksson med kollegor från de nordiska länderna som besökte Stockholm på tisdagen. Foto: Cecilia Tollefeldt, Regeringskansliet.

De nordiska länderna har enats om att stärka samarbetet kring harmonisering av byggregler och standarder mellan myndigheter i de nordiska länderna. På tisdagen gick startskottet för arbetet då flera av de nordiska bostadsministrarna träffades i Stockholm.
– Vi vill underlätta för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar av Norden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

En harmonisering av byggreglerna har efterfrågats av branschen.  På tisdagen gick regeringskansliet ut med ett pressmeddelande om att de nordiska länderna nu inlett ett samarbete. Mer harmoniserade byggregler och standarder i Norden kan bidra till lägre byggkostnader, och därför har de nordiska länderna enats om att stärka harmoniseringssamarbetet mellan de nordiska ländernas myndigheter, igångsätta relevant forskning och stärka de nordiska nätverk inom byggbranschen som stöder en harmonisering.

 – Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar av Norden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, som stod värd för ett möte i Stockholm med anledning av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Som ordförandeland har Sverige tagit initiativ till ett samarbete. På tisdagen hade Sverige bjudit in bostadsministrar, statssekreterare och andra representanter för regeringarna i Finland, Island, Norge, Danmark, Grönland och Åland för att bland annat diskutera samarbetet kring byggreglerna.

–  Det här är ingen quick fix, det kommer att ta sin tid. Boverket har tagit fram en modell för hur vi ska gå vidare och utveckla byggreglerna. Nu börjar vi jobba, och vi kommer att börja med att se över tillgänglighetssidan, där vi har helt olika regler i de olika länderna, säger Peter Eriksson.

En harmonisering av byggreglerna ska leda till lägre byggkostnader. 
– Det finns mycket pengar att spara i varje land och på varje bygge, menar bostadsministern.

De årliga merkostnader som skillnader i nationella byggregler i Norden leder till beräknas enligt en rapport från Nordisk Innovation ligga på mellan 40 och 60 miljoner euro enbart i Sverige. En ökad harmonisering ska kunna resultera i kostnadsfördelar för såväl fastighetsägare och byggentreprenörer som för den offentliga sektorn.

Under tisdagen besökte ministrarna en byggarbetsplats i Sollentuna, där Lindbäcks Bygg uppför drygt 200 bostadsrätter i kvarteret Dagsmejan.

– Modulerna har byggts i vår fabrik i Piteå, är i snitt på 32 kvadratmeter och har en hög färdigställandegrad. 80 procent av arbetet har gjorts i fabriken, berättar Linda Rosén, vd för Lindbäcks Group. Det här är ett väldigt konkurrenskraftigt, rationellt och hållbart sätt att bygga på.

Lindbäcks har sin marknad i Sverige, främst i Mälardalen och Norrland , och i dagsläget är det inte aktuellt att expandera till övriga Norden även om byggreglerna blir mer likriktade.

– Vi ska växa kontrollerat, men om vi expanderar så är Finland det land som ligger närmast till hands för oss och då är det bara positivt om vi får samordnade byggregler, säger Markus Holmlund, Affärschef på Lindbäcks. 

Bildtext: På huvudbilden syns fr vänster: Mati Frederiksen, Kontors- och Bygningsmyndiheten på Grönland, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Kimmo Tiilikainen, miljöminister Finland samt Lars Jacob Hiim, statssekreterare på det norska Närings- och fiskeridepartementet. Foto: Cecilia Tollefeldt, Regeringskansliet. 

FAKTA

Ministrarnas deklaration om harmonisering av byggreglerna i Norden:

För att uppnå våra mål ska vi: 

• Stärka samarbetet om harmonisering av byggregler mellan de nordiska myndigheterna. Detta bör ske genom att bygga vidare på det befintliga nordiska samarbetet. 
• Undersöka och ev lansera nya gemensamma nordiska forskningsprojekt som ska säkerställa en bättre grund för mer harmoniserade byggregler. 
• Som det första området för nordiskt samarbete om harmonisering av byggreglerna ska vi börja att fokusera på tillgänglighet.
• Stöd till en nordisk dialogkonferens om byggnadsstandarder i slutet av 2018 och vidare samarbete om detta. Konferensen syftar till att förbättra nordisk samordning inom byggnadsstandardiseringsområdet etc. 
• Be generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet att stärka samordningen och samspelet med relevanta aktörer såsom andra ministerråd, nordiska rådet etc.