Statistik & Analys

Minskad byggtakt under första kvartalet

Byggstarterna för nyproduktion backar med 14 procent under första kvartalet. Foto: Susanne Bengtsson

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 100 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2022. Det är 13 procent färre i jämförelse med kvartal 2021, då 16 242 bostadslägenheter började byggas. Det visar färsk statistik från SCB.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 11 050 i flerbostadshus. Det är 15 procent färre än under 2021. Den största minskningen finns i storstadslänen där byggstarterna har sjunkit med hälften i Malmö, men även kraftigt i både Stockholm och Göteborg.

Däremot syns stora ökningar i flera mindre län som till exempel Kalmar, Norrbotten, Södermanland och Östergötland.

Fem procent färre småhusstarter

Småhusbyggandet har minskat mot förra året, 3 050 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka fem procent färre än under samma period 2021.

Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1050 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 700 lägenheter under första kvartalet 2021.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2022 uppräknade med tre procent för nybyggnad och 64 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året.

Diagram: SCB