Nyheter

Minskad omsättning för Peab

Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Peabs nettoomsättning minskade med fyra procent det första kvartalet och rörelseresultatet sjönk till -73 miljoner kronor.
– Första kvartalet innebär en lägre aktivitet som en följd av säsong och väder, kommenterar vd och koncernchef Jesper Göransson rapporten.

Första kvartalets nettoomsättning stannade på cirka 11,2 miljarder kronor, jämfört med fjolårets cirka 11,6 miljarder. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -73, från förra årets 211 miljoner kronor. För affärsområdena Bygg, Anläggning och Projektutveckling ökade rörelseresultatet medan det sjönk kraftigt för affärsområdet Industri. Rörelsemarginalen landade på -07 procent (1,8) och resultat per aktie på -0,19 kronor (0,41). Men både orderingången och orderstocken ökade med cirka 14,4 miljarder kronor (12,6) respektive cirka 47,3 miljarder kronor (44,2).   

– Första kvartalet innebär en lägre aktivitet som en följd av säsong och väder. Sedan vårt förvärv av verksamheter inom ballast och beläggning har detta säsongsmönster blivit än tydligare. Samtidigt har Peabs totala verksamhet blivit mer diversifierad vad gäller länder, produkter och kunder. Första kvartalet uppvisade förbättrade marginaler inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling, en god orderingång samt en stark finansiell ställning, säger Jesper Göransson

I rapportens Vd-kommentar skriver Jesper Göransson att utsikterna på marknaderna förblir stabila och i stort sett oförändrade jämfört med tidigare prognoser och att bostadsbyggandet förväntas utvecklas mer eller mindre horisontellt i Sverige, Norge och Finland under perioden 2021-2022. 
”Övrigt husbyggande förväntas öka i Sverige, falla i Norge och vara konstant i Finland 2021. De offentliga investeringarna fortsätter att bidra till marknadsutvecklingen i alla länderna. Det gäller även inom anläggning, där investeringarna under 2021 förväntas fortsätta växa i Sverige och Norge, men minska i Finland”, skriver han.