Nyheter

Minskad orderingång och fallande anbudspriser

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg tre enheter i april, men den ligger fortfarande betydligt under det historiska medelvärdet. Efterfrågan är fortsatt mycket svag och byggproduktionen har varit oförändrad, medan sysselsättningen har minskat ytterligare. Även anbudspriserna har fortsatt att falla.

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för april 2013 är orderingången till bygg- och anläggningsverksamhet har minskat under första kvartalet i år.  Två av tre företag är missnöjda med orderstockens storlek, vilken är oförändrad jämfört med i januari.

Efterfrågesituationen är i stort sett likartad för hus- och anläggningsbyggare. Byggproduktionen har varit ungefär oförändrad, medan sysselsättningen har minskat ytterligare.

Cirka hälften av byggföretagen uppger att otillräcklig efterfrågan utgör främsta hindret för verksamheten. Detta är en lägre andel än i januari i år och det beror på att en betydande andel av företagen den här gången rapporterar om andra faktorer som påverkat verksamheten negativt. Var tredje anläggningsbyggare uppger nu att finansiella restriktioner utgör främsta hindret, medan en nästan lika stor andel av husbyggarna anger ”andra faktorer” som främsta hinder.

Byggföretagen räknar med att orderingången blir i det närmaste oförändrad under andra kvartalet i år. Även byggproduktionen bedöms ligga kvar på samma nivå som tidigare, medan sysselsättningen väntas fortsätta att minska. Företagen aviserar fortsatta prissänkningar, men andelen företag som räknar med lägre anbudspriser är avsevärt lägre än tidigare.